Noord-Limburg

Klimaatverandering en (de Nederlandse) biodiversiteit

Klimaatverandering staat volop in de belangstelling.
De meningsverschillen over de gevolgen op korte en lange termijn zijn groot.
Op maandagavond 17 februari verzorgt dhr Ad Havermans uit Weert een presentatie over dit onderwerp.

Klimaatverandering heeft vele ecologische en sociaal-economische gevolgen. De ecologische gevolgen staan deze avond centraal en dan vooral het effect op de soortenrijkdom; de biodiversiteit. Voor Nederland zal die vermoedelijk toenemen, of dit positief zal zijn is te bezien, maar mondiaal neemt ze af. Daarnaast zijn er ingrijpende consequenties voor onze natuur en het functioneren van ecosystemen.

Niet alleen klimaatverandering is verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Andere factoren worden wel genoemd, maar zullen verder niet worden uitgewerkt.

Naast aandacht voor de effecten op de Nederlandse biodiversiteit worden ook enkele mondiale effecten besproken.

De lezing illustreert op treffende wijze de interactie tussen allerlei processen en wil daarmee een lans breken voor een integrale visie op duurzaamheidsproblemen.

Tenslotte wordt ingegaan op manieren waarop de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies kunnen worden verzacht.

Eerst wordt klimaatverandering verkend en daarna de ontwikkeling van biodiversiteit (nationaal en mondiaal). Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen beiden.

Ad Havermans staat erom bekend dat hij in staat is om complexe relaties overzichtelijk en boeiend te presenteren. 
Ad Havermans heeft 44 jaar gewerkt in het onderwijs en wel in de volgende functies:

1968    H. Hartschool Bergen op Zoom. Onderwijzer.

1974    Gemeente Rotterdam. Schoolbioloog.

1976    Bisschoppelijk College Weert. Docent aardrijkskunde.

1980    Fontys Lerarenopleiding aardrijkskunde Sittard. Docent fysische geografie.

            Vakgroepleider aardrijkskunde.

            Projectleider (ict) projecten Fontys.

2000    Fontys economische hogeschool Tilburg.

Docent management, organisatiekunde, projectmanagement, informatiemanagement (0,5).

            Directielid ict, organisatie- en personeelsontwikkeling (0,5).

2012    Pensioen.

            Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man te Weert. Vrijwilliger.

            Vluchtelingenwerk Nederland Weert. Vrijwilliger docent Nederlandse taal.

            IVN Weert e.o. Scholengids en natuurgids.

 

Wij begroeten u graag op deze boeiende lezing!

  • U hoeft zich niet aan te melden voor deze lezing
  • Entree voor leden is gratis, niet-leden betalen € 5,-.
  • Zoals gebruikelijk vindt in de pauze een loterij plaats waarbij passende prijzen te winnen zijn. Deze zijn beschikbaar gesteld door tuincentrum BijStox.

Locatie:
Activiteitencentrum Zalzershaof
Zalszerskampweg 64
5926 PL Hout-Blerick

Tijdstip:
19.30-22.00