Noord-Limburg

Bloemschikseizoen 2020-2021

Floraal nieuws

Afgelopen seizoen zijn we noodgedwongen eerder moeten stoppen met de cursus i.v.m.  corona.
In oktober zijn we weer gestart. met inachtneming van het nieuwe normaal. Helaas was het voor korte duur. Door de aangescherpte regels vanaf 14 oktober 2020 hebben we de lessen opnieuw moeten stop zetten. We houden de deelnemers op de hoogte van het verloop. 
Informatie wordt verstrekt door Ans Coppens  henk.coppus(at)kpnmail.nl .

De cursus bestaat uit 8 lessen waarin diverse thema’s worden uitgewerkt. Iedereen brengt zelf zijn materialen mee. Zo krijg je een diversiteit aan bloemwerk wat heel leerzaam is. De docent brengt iedere les een voorbeeld mee voor de les van de volgende keer. Iedereen krijgt ook een lesbrief mee met voorbeelden en wat voor materialen je eventueel mee kunt brengen. De kosten van de cursus bedragen €105,- voor leden en €130,- voor niet leden.

Bij voldoende belangstelling starten we ook met een beginnerscursus. Deze bestaat uit 4 lessen: 2 in het najaar en 2 in het voorjaar. De kosten van deze cursus bedragen €52,50 voor leden en €65,- voor niet leden.

Bloemschik locaties:

Helden Kerkeboskë              Maandagavond 
Meerlo Muziekzaal               Woensdagmorgen
Sevenum De Wingerd          Woensdagmorgen en  Donderdagavond                                             
Hout Blerick                            Woensdagavond

Aanvang lessen

Helden               19.45 uur
Meerlo                09.00 uur
Sevenum            09.00 uur en 19.30 uur
Hout- Blerick      19.30 uur

Beginnerscursus
Sevenum De Wingerd dinsdagavond 19.30

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden door het inzenden van onderstaand aanmeldformulier in combinatie met het overmaken van het cursusgeld.

Het cursusgeld kunt u overmaken op bankrekeningnummer  NL64RABO0153808020 t.n.v. KMPT Groei & Bloei Noord-Limburg.
We verwachten uw betaling uiterlijk 10 september op onze rekening.

Graag uw volledige naam invullen.

Stuur dan het volledige ingevulde aanmeldingsformulier naar: Ans Coppus Pr Margrietstraat 25 5961BK Horst of mail naar henk.coppus(at)kpnmail.nl of groeienbloei(at)gmail.com

Naam………….....................................................................................................

Adres……………………………………………………………………………………………………………...

Postcode…………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats…………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer……………………………………………………………………………………………

Emailadres……………………………………………………………………………………………………..

Lid KMTP Ja/Nee lidnummer………………………………………………………………………….

U kunt ook gebruik maken van het aanmeldformulier