Noord-Limburg

Corona

Versoepeling Coronamaatregelen --- verantwoord mee omgaan.

Met lede ogen heeft het bestuur van Groei en Bloei de voorbije maanden aan zich voorbij zien gaan. Door de Coronapandemie en de daarop volgende “intelligente lock down” veranderde er heel veel in ons land. En dat de door de overheid genomen maatregelen nodig waren en nog steeds zijn is helaas wel gebleken.

Ook het bestuur heeft hierin zijn verantwoordelijkheid genomen. Veel activiteiten zijn afgelast of uitgesteld en het ambitieuze voorjaarsprogramma is helaas volledig in duigen gevallen.

Nu de strenge coronapreventieve maatregelen geleidelijk aan wat versoepeld worden is het risico aanwezig dat de versoepeling de aandacht voor het gevaar van het virus wat doet verslappen. We hebben immers een modus gevonden om er mee om te gaan. Maar ….  het virus is niet weg en dus zal er voorzichtig mee omgegaan moeten worden en dat is ook de insteek van het bestuur.

Ik hoop echter dat u zelf natuurlijk wel zonder contactrisico’s in deze vier maanden hebt kunnen genieten. Immers het actief en gezond in uw tuin bezig zijn en sportief er op uit trekken dat zijn de waardevolle ingrediënten om deze coronatijd gezond door te komen!.

Het komende half jaar wordt door ons geprobeerd om zoveel mogelijk van de geplande ledenactiviteiten door te laten gaan. Allereerst is de uitgestelde Algemene Leden Vergadering + lezing gepland op maandag 24 augustus in a.c. Zalzershaof in Hout-Blerick. In deze Groenwijzer treft u de uitnodiging en agenda voor deze vergadering aan en ik nodig hierbij iedereen van harte uit om hieraan deel te nemen. De seizoensopening op een productiebedrijf, gepland op zaterdagmorgen 12 september, is onder de huidige omstandigheden nog dubieus. Zodra er mogelijkheden bestaan om verantwoord bij elkaar te komen dan verneemt u dit.

De drie lezingavonden gaan, weliswaar met in acht neming van de 1,5 meter maatregel, gewoon door. De data worden zoals gebruikelijk gepubliceerd in de Groenwijzer en op onze website. Tevens ontvangen de leden, waarvan het emailadres bekend is bij webmaster Thijs Maessen, voor iedere activiteit een uitgebreide Nieuwsbrief.

Helaas, en daar is lang over nagedacht, kan de kerstdemonstratie in de Wingerd geen doorgang vinden. Het is namelijk niet mogelijk om de potentiële bezoekers in de locatie verantwoord te ontvangen.

Jammer genoeg zijn de cursussen bloemschikken 2019-2020 voortijdig moeten stoppen vanwege de bekende problematiek. Twee lessen konden helaas niet worden gegeven en er bestaat geen mogelijkheid om deze op een ander tijdstip in te halen. Daarom is in overleg besloten om het cursusgeld voor deze twee lessen aan de cursisten terug te betalen. Dit is inmiddels gebeurd.

De bloemschikcursussen 2020-2021 gaan onder leiding van vakbekwame docenten in oktober weer van start. Acht lessen telkens bestaande uit andere thema’s heel leerzaam en net zo belangrijk erg gezellig. Heeft u er al eens aan gedacht om te gaan bloemschikken? Nou het is een fantastische bezigheid waaraan je enorm veel plezier kunt beleven!

Tot slot zullen we u via Website en Nieuwsbrieven op de hoogte houden van het verdere reilen en zeilen binnen onze vereniging.

Nu we langzamerhand wat meer activiteiten kunnen laten doorgaan kan het verenigingsgevoel weer enigszins opbloeien. Het wordt immers tijd dat we als Groei en Bloeiers weer bij elkaar komen, want er valt heel veel te delen en te beleven.

Ik hoop u binnenkort te kunnen verwelkomen.

Chrit Hovens, voorzitter