Noord-Limburg

In memoriam Jos Boots

Woensdag 12 augustus 2020 is oud-bestuurslid Jos Boots na een kort ziekbed op

83-jarige leeftijd overleden. 

Jos was een persoonlijkheid en een voortreffelijk ambassadeur van de Tuinbouw in Noord-Limburg.

Met veel enthousiasme trad hij in 1994 toe tot het bestuur van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantenteelt (KMPT); Groei en Bloei afdeling Noord-Limburg. Van 1994 tot 2010 was hij vicevoorzitter en in 2004 enkele maanden voorzitter.

Als leraar plantenteelt aan de toenmalige Middelbare Tuinbouwschool in Venlo en later als directielid aan het Citaverde College in Horst was het voor hem een drive om de verbondenheid van Groei en Bloei met de Tuinbouwberoepsscholing voort te zetten en daar waar mogelijk uit te bouwen.

Hij heeft gedurende zijn hele bestuursperiode enorm veel kennis, vaardigheden en een uitgebreid tuinbouwnetwerk ingebracht.

De P.R. van de vereniging had bij hem altijd bijzondere aandacht. Zijn groeiende medianetwerk maakte het mogelijk dat G&B - activiteiten volop publicitaire aandacht kregen. Onuitwisbaar is zijn grote inzet als hoofdredacteur van “het Groene Boekje”, de voorloper van de huidige “Groenwijzer”. 

Op grond van zijn grote verdiensten aan onze vereniging heeft het Hoofdbestuur van de KMPT hem op 1 maart 2010 onderscheiden met de zilveren draagspeld met robijn.

Jos Boots was een vriend en goed bestuurslid en bleef dit tot aan zijn afscheid in 2010. Om een dergelijk waardevol persoon te moeten missen is voor iedereen een groot verlies.

Wij zijn Jos veel dank verschuldigd.

Namens Groei en Bloei wens ik zijn echtgenote Mia, zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte en moed voor de toekomst.

Bestuur Groei en Bloei afdeling Noord-Limburg,

Chrit Hovens, voorzitter.