Noord-Limburg

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Wim Keijzers als penningmeester van onze afdeling. Wim heeft de functie ad interim ingevuld tot 1 oktober 2019.
Inmiddels heeft Peter J .H. Gommans zijn taken overgenomen. Peter is 58 jaar oud en heeft een boekhoudkundige en fiscale achtergrond. Hij is jaren lang werkzaam geweest op een regionaal agrarisch accountants- en advieskantoor. Peter is opgegroeid en wonend in het Rozendorp Lottum. Al meer dan 20 jaar is hij binnen de Lottumse gemeenschap bestuurlijk actief bij bijvoorbeeld de harmonie, de mandoline vereniging, de gemengde zangvereniging en enkele stichtingen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 2020 zal Peter als bestuurslid, met de functie van penningmeester, worden benoemd.
We wensen Peter veel succes toe in deze nieuwe functie.