Noord-Limburg

Wist u dat u een leuke subsidie kunt krijgen als u de regenpijpen van uw woning afkoppelt van het riool?
Door het afkoppelen van de regenpijp kan het regenwater in de grond wegzakken. Dat helpt om wateroverlast en droogte te voorkomen.

Limburg Waterklaar
Gemeenten en waterorganisaties nemen al veel maatregelen om wateroverlast, droogte, en hittestress te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaken. Deze maatregelen zijn onvoldoende op het probleem blijven op te lossen, daarom hebben we uw hulp nodig.

Er zijn al veel woningen afgekoppeld van het regenwaterriool. Is uw woning al Waterklaar?
Met eenvoudige oplossingen en een gunstige subsidieregeling maken we samen het verschil. Koppel uw regenpijp af, vervang een paar tegels door planten, vang het regenwater op in een regenton of vergroen je balkon.

WEET WATER SPEELT.

Bezoek www.waterklaar.nlvoor tips, inspiratie en informatie over de subsidieregeling.
Bekijk ook eens de klimaatkaart op onze gemeentepagina, zodat ook u weet wat er speelt op het gebied van wateroverlast, droogte, hittestress en waterkwaliteit in uw wijk.