Noord-Limburg
bekijk online
Nieuwsbrief

17 augustus 2020

Inleiding

Omdat het verschijnen van deze nieuwsbrief in de meeste gevallen gekoppeld is aan activiteiten was de frequentie van verzenden de afgelopen periode lager als normaal.
Helaas het is niet anders: Alle activiteiten tot augustus waren afgelast. Uw gezondheid en die van de mensen om u heen is prioriteit nummer 1. 

Het komende halfjaar proberen wij zoveel mogelijk van de geplande ledenactiviteiten door te laten gaan.
Als eerste staat de uitgestelde Algemene Leden Vergadering en lezing van Fre Jacobs op maandag 24 augustus in a.c. Zalzershaof in Hout-Blerick gepland.
Op de website en in de Groenwijzer treft u de uitnodiging en agenda voor de ALV aan. 

Naast algemene informatie informeren we u in deze nieuwsbrief over bloemschikactiviteiten als de afgelaste kerstdemonstratie en de cursus bloemschikken 2020-2021.

Volg de meest actuele informatie over onze afdelingsactiviteiten op de website.

24 augustus 2020: Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 24 augustus 2020, om 19.30 uur in a.c. Zalzershaof, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick.

LET OP!
U dient zich aan te melden voor deze vergadering via email: chrit.hovens@gmail.com
U kunt daarvor gebruik maken van het aanmeldformulier.

Vanaf ca. 21.00 uur volgt een presentatie door Fré Jacobs met als onderwerp: 'Hoe houd je een groene oase groen'.

Meer informatie over deze activiteit vindt u op de website en in de groenwijzer.

4 Oktober 2020: bloemenshow van de Floral 5, Made for Moments

Als gevolg van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van Coronavirus, is de bloemenshow van 5 april  van de Floral 5, Made for Moments, uitgesteld. 
Onder enig voorbehoud is de nieuwe datum zondag 4 oktober. 2020. Made for Moments zal dan geheel in najaar- en wintersfeer zijn.
Heeft u al een kaartje gekocht dan blijft dit geldig voor de show op 4 oktober.

Bloemschikcursus 2020 - 2021

U kunt zich opgeven voor de cursus bloemschikken 2020 - 2021 die, met in achtneming van de dan geldende normen, in oktober op diverse plaatsen start. Het betreft 8 lessen.
Bij voldoende belangstelling start er ook een beginnerscursus van 4 lessen.

Lees meer over de cursus en de wijze van aanmelden

 

1 November: drive-thru bloemschikwedstrijd

Het ZNK Bloemschikken op 11 oktober is afgelast. Samen met de afdeling Cuijk is dit besluit genomen en samen met deze afdeling is er inmiddels een nieuwe datum gekozen. De Regio kampioenschappen bloemschikken zullen op zondag 7 maart 2021 plaatsvinden in het City Resort te Mill.

De werkgroep ZNKB wil de lange tijd tot deze wedstrijd overbruggen door het organiseren van een alternatieve bloemschikwedstrijd op zondag 1 november 2020.

We nodigen jullie van harte uit om mee te doen met een alternatieve wedstrijd.
Na de drive-thru restaurants, drive-thru Corona-test-straat is nu het tijd voor een 

drive-thru bloemschikwedstrijd op zondag 1 november

Meer informatie vindt u op onze website: Klik hier

Kerstdemonstratie afgelast

Voor onze afdeling zou dit jaar zou op 17 november de jaarlijkse kerstdemonstratie plaatsvinden.
Echter in deze omstandigheden vinden we het niet verantwoord deze door te laten gaan. Wij kunnen de 1,5 m niet waarborgen. Wij hebben dus besloten om de kerstdemonstratie dit jaar te cancelen. Jammer maar de gezondheid van ons allen staat voorop. Hopelijk dat volgend jaar de kerstdemonstratie weer gewoon door kan gaan.

Terugblik op activiteiten

Na Groei & Bloeiactiviteiten plaatsen we zo mogelijk een korte samenvatting op de website. Foto's plaatsen we in het fotoalbum.
Als u hieraan een bijdrage wilt leveren houden we ons aanbevolen. Teksten en foto's kunt u mailen naar; info@Noord-Limburg.groei.nl.

Met verslagen en foto’s creëren we een archief met herinneringen en aandachtspunten voor het organiseren van nieuwe activiteiten. Foto’s worden vaak vrij willekeurig gemaakt. Als u er bezwaren tegen hebt dat er foto's, waarop u in beeld bent, worden gebruikt stellen we het op prijs als u dit aangeeft. Natuurlijk worden reeds gepubliceerde foto’s desgewenst direct verwijderd. 
Soms vinden er activiteiten plaats die dicht bij de groei & bloeier staan. Incidenteel zullen we ook deze opnemen in onze verslaglegging.  

========================================================================

Klimaatverandering en biodiversiteit
De eerste en enige activiteit van 2020 ging over het actuele thema klimaatverandering. Natuurkenner en oud leraar Ad Havermans uit Weert had daarvoor, voor onze afdeling, een overzichtelijke presentatie samengesteld met feiten over klimaatverandering en biodiversiteit met een blik op de toekomst. In de presentatie lag het accent op Nederland terwijl ook mondiale situaties aan de orde kwam.
We kunnen concluderen dat het Ad Havermans is gelukt om, binnen beperkte tijd, veel aspecten met betrekking tot dit onderwerp  te behandelen. Na veel trieste boodschappen eindigde hij optimistisch door op te merken dat de problematiek volop in het daglicht staat en dat de overgang naar duurzame ontwikkeling is ingezet.
De parate kennis van de inleider, in combinatie met een goede interactie met de ruim 40 aanwezigen, maakte de avond tot een boeiende en leerzame bijeenkomst.

Lees meer over de inhoud van de presentatie

========================================================================

Na de presentatie over Klimaatverandering en biodiversiteit zijn alle activitieten van Groei en Bloei geanuleerd.

Website en nieuwsbrief

De landelijke website van Groei & Bloei geeft informatie die voor iedereen toegankelijk is. Bent u lid van Groei & Bloei, dan kunt u, voor extra informatie e.d. inloggen met uw e-mailadres en het wachtwoord.
Het inlog-adres is: https://www.groei.nl/mijn-groei/inloggen

Onze afdeling maakt gebruik van een afdelingswebsite zoals die landelijk is uitgewerkt. Dit heeft voordelen als herkenbaarheid en de koppeling aan andere afdelingen en de landelijke site.
Op de site van onze afdeling vindt u informatie die aansluit bij de interesses van onze leden. U kunt de website o.a. gebruiken voor het opzoeken van informatie over activiteiten en bijvoorbeeld contactgegevens van bestuursleden en coördinatoren van de werkgroepen en commissies.
Ruim 1 week voor een afdelingsactiviteit ontvangt u van ons een nieuwsbrief als deze. Incidenteel versturen we tussentijds een korte nieuwsflits. Op de website staat een overzicht van voorgaande nieuwsbrieven. 
Om digitale berichten te verzenden moeten we beschikken over mailadressen. Helaas ontbreken die nog van een aantal leden. We stellen het op prijs als u ons helpt bij het uitbreiden van onze maillijst. Informatie daarvoor kunt u doorgeven via het contactformulier of het mailadres van de webmaster.  

OPROEP
De activiteiten van onze afdeling staan op een laag pitje. Gelukkig hebben onze tuinen daar geen last van en zien ze er even florisant uit als voorheen.
We zouden het fijn vinden als u foto's en of verhalen opstuurt over uw tuin voor op de website. Op die manier kunnen mensen, die misschien wel noodgedwongen veel thuis zitten, toch mee genieten van ervaringen van anderen.

In het menu van de website staat het kopje groeninformatie. Ook dit kan door leden worden ingevuld voor het delen van kennis, tips e.d. 
U kunt foto's en teksten opsturen naar de webmaster.  

 

Onder elke nieuwsbrief staat de mogelijkheid van aan- of afmelden voor de nieuwsbrief. Ook niet leden kunnen hiervan gebruik maken.
Kopij voor de website en nieuwsbrief kunt u opsturen naar de webmaster.  

Sociale media en Verenigingsblad

Face-Book
Sociale media kunnen een belangrijke bijdrage leveren met betrekking tot naamsbekendheid. Als Groei & Bloei-afdeling maken we op dit moment enkel gebruik van Facebook. Wellicht gaan we dit in de toekomst uitbreiden. We gebruiken dit medium om, onze- en landelijke activiteiten te verspreiden. Daarnaast delen we informatie waarvan we denken dat die onze doelgroep aanspreekt. We stellen het op prijs als u onze pagina volgt en berichten deelt.

Ons Facebook-adres is: https://www.facebook.com/GroeiBloeiNoordLimburg/
Op elke pagina van de website staat rechtsonder een FaceBook-icoontje.

Groenwijzer
4 Keer per jaar ontvangen leden van onze afdeling het afdelingsblad "Groenwijzer". In dit nieuwsblad wordt uitgebreid ingegaan op groennieuws en activiteiten van onze afdeling. De laatste uitgave verscheen in april. Helaas werden de meeste berichten snel achtrehaald door de coronamaatregelen.  Als u lid bent van Groei & Bloei Noord-Limburg en dit blad niet ontvangt verzoeken we u om dit door te geven aan Iedje Spijkhoven tel 077-4671889, email: iedje@spijkhoven.nl.

Agenda

Overzicht van afdelingsactiviteiten aangevuld met verwante onderwerpen.

24 augustus 2020: Algemene Ledenvergadering met lezing "Hoe houd je een groene oase groen?

12 september 2020: Opening seizoen Groei & Bloei Noord-Limburg

21 september 2020: Lezing Groei & Bloei Noord Limburg De Magie van tuinieren


4 oktober 2020: Bloemenshow Made for Moments, WAS 5 APRIL 2020 

10 oktober 2020: Plantenruilbeurs Horst

9, 10 en 11 oktober 2020: Tuindagen in Beervelde (B)

1 november 2020: Alternetieve bloemschikwedstrijd  Regio Zuid

7 maart 2021: Zuid Nederlands Kampioenschap Bloemschikken info: znkbloemschikken@gmail.com

Landelijk overzicht van Groene Evenementen
Groene Jaaragenda