Noord-Limburg

Van de voorzitter

We leven in een rare tijd. Vanaf half maart 2020 tot heden zijn zowat alle afdelingsactiviteiten gecanceld. De Corona - crisis heeft ons verenigingsleven compleet veranderd en op zijn kop gezet. Binnen het bestuur beraden we ons voortdurend ernstig op de gevolgen van deze crisis voor onze vereniging. Het aantal leden is in 2020 helaas weer iets is afgenomen. Mogen we er desondanks in 2021 toch vurig op vertrouwen dat we elkaar niet loslaten en dat we samen weer door kunnen gaan net zoals voor deze pandemie. Bij Groei en Bloei gaan we met veel energie er weer tegenaan zodra de Corona – maatregelen het toelaten. Elk lid van bestuur en commissies staat te popelen om de draad weer op te pakken!

Ik kan u beloven dat via de Website en Nieuwsbrieven we iedereen op de hoogte houden van datgene wat nog door kan gaan en wat nog wel mogelijk is onder de huidige omstandigheden.

De jaarplanning 2021 met mooie activiteiten ligt nagenoeg klaar op de plank en zodra de RIVM - regels versoepeld worden zullen we hierop adequaat reageren en gaan gezamenlijk weer aan de slag met datgene waarmee we abrupt in maart 2020 zijn geëindigd.

De eerste Groenwijzer in 2021 wordt later uitgegeven, vermoedelijk wordt dit in de eerste helft van maart. Doordat diverse activiteiten zijn doorgeschoven naar latere data of zelfs zijn komen te vervallen is er op dit moment onvoldoende kopij om de Groenwijzer verantwoord, richting lezers en adverteerders,  te vullen.

Aan iedereen wil ik vagen om het nog enkele maanden vol te houden. De winter is weliswaar nog maar net begonnen, maar ook als het koud is kunnen we nog van heel veel dingen genieten in onze eigen omgeving. Het hoeft ook nog niet eens wat te kosten. Er zijn mooie en leuke wandelroutes, korte boswandelingen en bezoek aan natuurgebieden.

Maar ook in de eigen tuin valt er veel te beleven. De ontluikende bloesem van de winterbloeiers en/of met de kruipende en scharrellende tuinbewoners. En wat valt te denken aan de tuinvogels met daarbij beslist je eigen favoriet. Vergeet de zorgplicht voor deze levende haven niet! In een vorstperiode voedsel en water.

“Samen genieten van al datgene wat met Groei en Bloei te maken heeft “ dat is en blijft immers toch ons devies!

Ik sluit af met u namens het bestuur een in alle opzichten gelukkig, gezond en succesvol 2021 te wensen.

Chrit Hovens. voorzitter.