Diversen

Workshop Nomenclatuur door dhr. Theelen

WORKSHOP NOMENCLATUUR 

Vrijdagavond 14 januari j.l. namen dertien leden van onze vereniging deel aan de workshop Nomenclatuur die werd gehouden in activiteitencentrum Zalzershaof in Hout-Blerick.

Erik Theelen, bestuurslid én oud-docent aan de Middelbare Tuinbouwschool in Venlo verzorgde deze workshop. Met behulp van uitgebreide documentatie en op deskundige en bovendien zeer plezierige wijze behandelde hij de moeilijke materie over binaire nomenclatuur, prioriteitsregels en namen van taxa. Ook de invloed van de morfologische eigenschappen van planten op hun naamgeving werd uitvoerig besproken. Doorspekt met voorbeelden uit de praktijk en met veel inbreng van de aanwezigen werd er aangenaam gediscussieerd en werd er veel opgestoken van wat er allemaal aan de orde kwam.

Met een woordenlijst van Latijnse namen in alfabetische volgorde met betekenis en de toepassing er van in plantennamen gingen de aanwezigen voldaan naar huis. Menigeen gaf te kennen om met de uitgereikte lesstof, de  opgedane kennis en werkwijze met veel ijver aan de slag te gaan met de planteninventarisatie in eigen tuin.