Diversen

okt.-nov. reuring oppe Ruiver

Reuring Op de Reuver…

In 2007 heeft de afdeling Beilen in Drenthe in het kader van de landelijke vernieuwingsprijs de tuin van een trouw maar helaas invalide geworden Groei & Bloei-lid opgeknapt. Dit heeft zij gedaan in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en een aantal sponsoren. Dit initiatief heeft het bestuur van Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg zodanig geroerd, dat zij zich afvroeg of zij een dergelijk, uniek initiatief kon realiseren.

Wiel Holthuysen uit Reuver, sinds 1 januari 1977 trouw lid van Groei & Bloei, kwam in beeld. Hij is een groot plantenliefhebber en gepassioneerd tuinier. Wiel werd in 1995 getroffen door een hersenbloeding en na lang revalideren kon hij zich weer min of meer bewegen. In 2007 werd zijn been volledig geamputeerd als gevolg van een embolie. Zijn tuin werd steeds moeilijker toegankelijk voor hem en hij had grote zorgen dat hij in de toekomst zijn tuin niet meer zou kunnen onderhouden en daardoor minder plezier zou ervaren van de tuin. Wiel is door het bestuur, onder leiding van Hein Herijgers, die de ontwerptekening en het beplantingsplan heeft gemaakt, voorzichtig gepolst of hij te vinden was voor dit project. Zonder beloftes te kunnen doen over de mogelijkheid van realisatie, zijn een aantal sponsoren benaderd. Dit is een lange en moeizame weg geweest. Begin 2011 is Intratuin in beeld gekomen als sponsor en zijn buurtbewoners onder leiding van Lei de Vlieger bereid gevonden het project uit te voeren. Nu kunnen wij met trots melden dat de werkzaamheden in de tuin van Wiel in volle gang zijn. Ook leden van het bestuur zijn, zoals de foto laat zien, hard aan het werk om de tuin van Wiel op tijd klaar te krijgen. Door TV Limburg wordt het hele project nauwlettend gevolgd en in verschillende uitzendingen van Limburg Vandaag wordt gewag gemaakt van het project. Wij houden u op de hoogte!

Voorgeschiedenis tot de aanleiding voor het initiatief van Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg

In 2007 heeft de landelijke organisatie Groei & Bloei in het kader van de jaarlijkse vernieuwingsprijs, waaraan alle 150 afdelingen deel kunnen nemen, de eerste prijs toegekend aan Groei & Bloei afdeling Beilen voor het sociale project; “DE DROOMTUIN”.

Beilen had gekozen om kosteloos renovatie van een tuin uit te voeren voor een persoon met een zware lichamelijke handicap. Hierdoor kon hij  niet  tuinieren  en hij had ook de middelen niet voor de noodzakelijke renovatie.

“DE DROOMTUIN” is tot stand gekomen door een samenwerking met  het Dagblad van het Noorden die meerdere malen paginagroot aandacht aan het project heeft besteed. Het project is door vele sponsoren, adverteerders en vrijwilligers tot stand gebracht.

Uit het Juryrapport Vernieuwingsprijs Groei&Bloei 2007:

“Dit is een voorbeeld van wat je met samenwerking kunt bereiken ! Het getuigt van een sterke maatschappelijke betrokkenheid en het doet  daardoor veel  goed voor het imago van Groei & Bloei. Het project is bedacht in  samenwerking met Skill Netherlands, een landelijke organisatie die het imago van vakmanschap wil verbeteren en de instroom van jongeren in het beroepsonderwijs, waaronder het vak van hovenier, wil helpen vergroten.”

Betrokkenheid Groei&Bloei afdeling Noord-Limburg

Het bestuur van Groei & Bloei afdeling Noord - Limburg die deze prijsuitreiking heeft bijgewoond , was geraakt door het verhaal van de winnaar en bedacht : “Zouden we ook niet een sociaal project kunnen doen voor een van onze trouwe leden?”

Wiel Holthuysen uit Reuver, oud-medewerker van Flora Holland en sinds 1 – 1 – 1977 trouw lid van Groei & Bloei , kwam in beeld.  Hij  is een groot plantenliefhebber en gepassioneerd tuinier. Wiel werd getroffen door een hersenbloeding in 1995 en na lang revalideren  kon hij zich weer min of meer bewegen. In 2007 werd als gevolg van een embolie zijn rechterbeen geamputeerd. Zijn tuin werd steeds minder toegankelijk en tuinieren was vrijwel onmogelijk.

Voorstel

In februari 2010 heeft een delegatie van Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg een eerste verkennend bezoek gebracht aan de familie Holthuysen. De tuin werd bekeken en  wensen werden genoteerd. Wiel’s  grote wens was: “Maak mijn tuin toegankelijk”. Een andere wens was, ook nog een tuinhuisje.

Binnen de vereniging  Groei & Bloei is veel kennis aanwezig over alle aspecten van het tuinieren. Ook Plantenkennis is ook een van de specialisaties van de vereniging.  Het plan werd opgevat om een ‘‘THERAPEUTISCHE TUIN‘’ te maken.

In het plan worden de borders verhoogd  met een bewerkbare reikwijdte  van maximaal  90 cm.  De beplanting moet  ecologisch verantwoord zijn. Planten in de schaduw zijn nu eenmaal andere planten dan planten in de volle zon.  Door het plan dienen bomen te  worden gerooid en zo mogelijk te worden verplant.  Een  moeilijkheid is dat de tuin  helemaal wordt ingesloten  door bebouwing en is daardoor niet toegankelijk  voor machines.  De paden moeten rolstoelvriendelijk zijn. De tuin moet volledig geëgaliseerd worden en een waterpartij moet het tuinbeeld completeren.

Aan de hand van deze analyse is een tekeningen  gemaakt en een begroting opgesteld.

Organisatie

Het tuinplan was veel te duur en gaandeweg  moest het plan herhaaldelijk worden bijgesteld. Het plan diende als praatpapier bij sponsoren zoals oud-collega’s van Veiling ZON  en FLORA HOLLAND, handelaren en toeleveringsbedrijven.

Omdat het hier een individueel persoon betreft, de  vestiging van bloemenveiling FLORA HOLLAND verkeerde in fusie  met de Duitse veiling  LANDGARD, wij allen in  crisistijd met veel onzekerheid  verkeren, was sponsoring werven erg moeilijk . In 2011 kwam INTRATUIN ROERMOND in zicht als hoofdsponsor  voor “DE THERAPEUTISCHE TUIN’’ . Voortvarend namen zij  de acquisitie ter hand . Nu kwam een en ander in een stroomversnelling. Er werd een draaiboek van werkzaamheden gemaakt en de materialen werden aangepast.

De buurt raakte betrokken bij het plan. Mede door de geweldige inzet van de buurt wordt de dure arbeidspost gehalveerd. De buurt wil waar mogelijk hand- en spandiensten verrichten  en onder  de bezielende leiding van  een buurtgenoot ging jong en oud aan het werk. De tuin werd gesloopt, schuttingen vervangen en opgericht, een tuinhuisje gebouwd,  elektra aangelegd, de grond geëgaliseerd en wortelvrij opgeleverd voor de definitieve aanleg.

INTRATUIN ROERMOND fungeert als spin in het web en wist diverse bedrijven te enthousiasmeren voor  levering van materialen  en voor levering van diensten. Een geweldige duw in de rug.

Conclusie

Door de niet aflatende, belangenloze inzet van velen wordt dit mooie project gerealiseerd. Het resultaat mag er zijn!

TVLIMBURG gaat een en ander inzichtelijk en kleurrijk presenteren.

Iedereen  die  meewerkt aan dit sociale project, GROEI  & BLOEI AFDELING NOORD-LIMBURG, INTRATUIN ROERMOND, alle VRIJWILLIGERS en SPONSOREN,  wensen  Wiel en Gré Holthuysen nog een lang en gelukkig verblijf in hun “DROOMTUIN.”