Activiteiten & Actueel

Alg. ledenvergadering + lezing Rinus Manders 11-3-2013

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 11 maart 2013, om 19.30 uur in Activiteitencentrum ‘Zalzershaof’, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick.

A G E N D A

1) Opening door de voorzitter.
2) Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 maart 2012 (Wordt tijdens de vergadering uitgereikt).
3) Verslag activiteiten 2012
4) Rekening en financiële verantwoording over boekjaar 2012 (Wordt tijdens de vergadering uitgereikt).
5) Verslag van de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans
6) Vaststelling begroting 2013
7) Benoeming nieuw lid commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans. Aftredend is Jos Berden
8) Samenstelling bestuur
 Tot begin van deze vergadering kunnen eventuele kandidaten bij de secretaris bekend worden gemaakt.
 Volgens het rooster van aftreden is in 2013 aftredend Marlies Jacobs. Zij stelt zich herkiesbaar.
9) Afscheid van Leontien Coonen, eindredacteur Groenwijzer
10) Rondvraag
11) Sluiting

Wij hopen van harte u op deze avond te mogen begroeten!

Namens het bestuur,
Chrit Hovens, secretaris.

Speciaal voor onze leden hebben wij deze avond een leuke plantaardige attentie.

Aansluitend op het officiële deel van onze Algemene Ledenvergadering geeft Rinus Manders vanaf ca. 21.00 uur een lezing over Rhododendrons. U zult denken, Rinus Manders, die hebben we vorig jaar toch gezien? Door een technische fout heeft u toen niet kunnen genieten van het prachtige beeldmateriaal dat hij tijdens reizen met de Nederlandse Rhododendronvereniging heeft verzameld uit o.a. de belangrijkste herkomstgebieden zoals de Himalaya, belangrijke tuinen in Europa en daarbuiten, en uit zijn eigen tuin. Dat gaan we deze avond inhalen. Zij eigen tuin is een soort ‘woodland garden’, met ongeveer 100 verschillende soorten bomen en heesters en zo’n 200 verschillende soorten Rhododendrons. Dit zijn voornamelijk cultivars, maar ook een aantal species (wilde soorten).

Chrit Hovens, secretaris.

 

Speciaal voor onze leden hebben wij deze avond een leuke plantaardige attentie.

 

Aansluitend op het officiële deel van onze Algemene Ledenvergadering geeft Rinus Manders vanaf ca. 21.00 uur een lezing over Rhododendrons. U zult denken, Rinus Manders, die hebben we vorig jaar toch gezien? Door een technische fout heeft u toen niet kunnen genieten van het prachtige beeldmateriaal dat hij tijdens reizen met de Nederlandse Rhododendronvereniging heeft verzameld uit o.a. de belangrijkste herkomstgebieden zoals de Himalaya, belangrijke tuinen in Europa en daarbuiten, en uit zijn eigen tuin. Dat gaan we deze avond inhalen. Zij eigen tuin is een soort ‘woodland garden’, met ongeveer 100 verschillende soorten bomen en heesters en zo’n 200 verschillende soorten Rhododendrons. Dit zijn voornamelijk cultivars, maar ook een aantal species (wilde soorten).