Noord-Limburg
bekijk online
Nieuwsbrief

20 oktober 2019

Inleiding

Onze volgende activiteit staat weer voor de deur, reden voor een nieuwsbrief. Omdat er landelijk een aantal veranderingen zijn doorgevoerd zullen de nieuwsbrieven er vanaf nu wat anders uitzien dan u gewend bent. Hopenlijk ervaart u dit als een vooruitgang.

Op 28 oktober verzorgt dhr. Frans van der Graaf een presentatie over vruchtdragende planten. Hieronder vindt u meer informatie over deze presentatie in Hout-Blerick.

Verder treft u in deze nieuwsbrief algemene Groei & Bloei-informatie aan.  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 november 2019. 

28 oktober 2019 Presentatie over besdragende planten

De herfst heeft zijn intrede gedaan. Als tuin- en natuurliefhebber zullen we dit seizoen vooral ervaren als voorbereiding op de winter.
Planten vormen zaad, verkleuren en sterven af. Veel Heesters laten hun zaden met de wind meevoeren, andere struiken verpakken hun zaad in een vrucht die dient als voedsel voor dieren die op hun beurt zorgen voor de verspreiding van het zaad. Vruchten zien er vaak prachtig uit, trekken dieren aan en kunnen soms gebruikt worden als fruit.

Op maandagavond 28 oktober verzorgt dhr. Frans van der Graaf een presentatie over de sierwaarde van vruchtdragende planten. De heer de Graaf zal dan ingaan op de betekenis, sierwaarde en toepassing van vrucht- en bes-dragende planten. Een onderwerp dat perfect past in deze periode van het jaar. 

De toegang is gratis voor leden van Groei & Bloei en hun familieleden.
Van niet leden wordt een bijdrage van €5,- gevraagd.

Tijdens de pauze worden er producten verloot die beschikbaar zijn gesteld door tuincentrum bijSTOX. 

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: a.c. ‘Zalzershaof’, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick. 

Lees meer

 

Nieuwe penningmeester

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Wim Keijzers als penningmeester van onze afdeling. Wim heeft de functie ad interim ingevuld tot 1 oktober 2019.
Inmiddels heeft Peter J .H. Gommans zijn taken overgenomen. Peter is 58 jaar oud en heeft een boekhoudkundige en fiscale achtergrond. Hij is jaren lang werkzaam geweest op een regionaal agrarisch accountants- en advieskantoor. Peter is opgegroeid en wonend in het Rozendorp Lottum. Al meer dan 20 jaar is hij binnen de Lottumse gemeenschap bestuurlijk actief bij bijvoorbeeld de harmonie, de mandoline vereniging, de gemengde zangvereniging en enkele stichtingen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 2020 zal Peter als bestuurslid, met de functie van penningmeester, worden benoemd.
We wensen Peter veel succes toe in deze nieuwe functie.
 

Terugblik op activiteiten

Na Groei & Bloeiactiviteiten plaatsen we zo mogelijk een korte samenvatting op de website. Foto's plaatsen we in het fotoalbum.
Als u hieraan een bijdrage wilt leveren houden we ons aanbevolen. Teksten en foto's kunt u mailen naar; info@Noord-Limburg.groei.nl.

Met verslagen en foto’s creëren we een archief met herinneringen en aandachtspunten voor het organiseren van nieuwe activiteiten. Foto’s worden vaak vrij willekeurig gemaakt. Als u er bezwaren tegen hebt dat er foto's, waarop u in beeld bent, worden gebruikt stellen we het op prijs als u dit aangeeft. Natuurlijk worden reeds gepubliceerde foto’s desgewenst direct verwijderd. 
Soms vinden er activiteiten plaats die dicht bij de groei & bloeier staan. Incidenteel zullen we ook deze opnemen in onze verslaglegging.  

====================================================================
Workshop verwerken van Fruit uit eigen tuin door Marie Jose Meertens 
Op maandagavond 23 september 2019 verzorgde Marie Jose Meertens een boeiende lezing over het verwerken van fruit uit eigen tuin. Aan de orde kwamen het  jam, sap, siroop, gelei en fruit in combinatie met alcoholische dranken. Tijdens de pauze kon er geproefd worden en werden er naast planten potjes jam verloot. Het was een bijeenkomst tijdens welke zo’n 40  belangstellende konden genieten van een enthousiast verhaal over jarenlange ervaring in het verwerken van fruit. 
Marie Jose deed de toezegging om recepten beschikbaar te stellen. Vul een contactformulier in met de opmerking “recepten” en wij zorgen ervoor dat u deze ontvangt.

Foto's

Lees meer

====================================================================
Commissie Meerdaagse Reizen nam afscheid van hun penningmeester
Zaterdag 4 oktober 2019 nam de Commissie Meerdaagse Reizen afscheid van haar markante penningmeester Wim Keijsers. De Commissieleden Annie Haenen en Elke Peeters toonden diepe bewondering  en respect voor het vele werk en de samenwerking in de voorbije jaren. Zij verrasten hem met fraaie cadeaus voor in huis en voor in zijn tuin als aandenken.

In zijn dankwoord prees Wim de goede samenwerking met Annie en Elke en wenste de Commissie nog vele jaren goede, mooie, leervolle en ontspannende buitenlandse reizen toe. Een Good-bye voor iedereen!

De opvolger van Wim is Peter Gommans, de nieuwe penningmeester van Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg.

Lees meer

====================================================================
Plantenruildag Tienray
Zaterdag 12 oktober vond de najaars-plantenruilmarkt van onze afdeling plaats. Dit keer in de unieke tuin van Jan van Rijswick in Tienray. Ruim 50 tuinliefhebbers bezochten de tuin om hun meegebrachte tuinspullen van eigenaar te doen veranderen.
Na een gezellige start met koffie/thee met zelfgebakken traktatie en welkomstwoord van de voorzitter werd om kwart over elf gestart met het ruilen van de meegebrachte planten, zaden, bollen en knollen.
Iedereen kon na afloop met een voldaan gevoel huiswaarts keren om daar hun pas verworven nieuwigheden een fijne plek te geven in de tuin.

Foto's

Lees meer

Tuinreis naar de Kanaaleilanden 16 tot en met 23 mei 2020

Elk jaar proberen wij een nieuwe aantrekkelijk reisbestemming te vinden voor Groei & Bloei Noord-Limburg.  Alhoewel de reis er naartoe soms wat complex  is hebben we dit jaar toch gekozen voor de Kanaaleilanden. We zullen de hele week verblijven op Guernsey.

Waarschijnlijk vliegen we vanaf Düsseldorf. De prijzen, het definitieve programma en de accommodatie zijn nog niet bekend, maar reserveer alvast voor vast deze data. 

Lees meer

 

Gardenista 20 - 24 mei 2020

Het Gardenista-team is inmiddels volop aan de slag met de voorbereidingen voor het komende jaar. Er zijn nog een aantal functies waarvoor vrijwilligers worden gezocht. Klik hier om het overzicht met openstaande functies te openen.
Ook als u toevallig iemand weet die dit waarschijnlijk wel leuk zou vinden, geef de informatie dan vooral door.

Kandidaten kunnen zich melden bij Frits Hoogers, per mail: hoogers@gardenista.nl of voor meer informatie per telefoon: 06-51602861.

Wilt u deelnemen aan de open kampioenschappen bloemschikken stuur dan een mailtje naar bloemschikken@gardenista.nl voor meer info.
Amateurs, professionals en studenten kunnen zich aanmelden.

Vernieuwde website

Onze afdeling maakt gebruik van een website zoals die landelijk is uitgewerkt. Dit heeft voordelen als herkenbaarheid en de koppeling aan andere afdelingen en de landelijke site.
Op de site van onze afdeling vindt u informatie die aansluit bij de interesses van onze leden. U kunt de website o.a. gebruiken voor het opzoeken van informatie over activiteiten en bijvoorbeeld contactgegevens van bestuursleden en coördinatoren van de werkgroepen en commissies.

Afgelopen jaar is er achter de schermen gewerkt aan het vernieuwen van de site. Redenen daarvoor waren:
- De software was verouderd en werd niet meer ondersteund.
- De vormgeving was niet meer van deze tijd.
- De site was minder geschikt voor moderne communicatiemiddelen zoals telefoons. .

Sinds 7 oktober is onze site in de lucht. De meeste afdelingen volgen op 21 oktober.
In principe is de inhoud gelijk aan die van de oude site. Hier en daar kunt u verschillen in de vormgeving en indeling ontdekken. 
Bij het omzetten hebben we er, in de meeste gevallen, voor gekozen om niet verder terug te gaan dan 2019. Oudere bestanden en foto’s zijn voor ons nog tijdelijk beschikbaar, maar zullen te zijner tijd worden verwijderd.
We hebben ons best gedaan om de site zo volledig mogelijk te vullen. Laat ons weten als u informatie mist of fouten tegen komt.
U kunt daarvoor ons contactformulier gebruiken. Dat staat in de nieuwe site onder “over ons”.

Sociale media en Verenigingsblad

Face-Book
Sociale media kunnen een belangrijke bijdrage leveren met betrekking tot naamsbekendheid. Als Groei & Bloei-afdeling maken we op dit moment enkel gebruik van Facebook. Wellicht gaan we dit in de toekomst uitbreiden. We gebruiken dit medium om, onze- en landelijke activiteiten te verspreiden. Daarnaast delen we informatie waarvan we denken dat die onze doelgroep aanspreekt. We stellen het op prijs als u onze pagina volgt en berichten deelt.

Ons Facebook-adres is: https://www.facebook.com/GroeiBloeiNoordLimburg/
Op elke pagina van de website staat rechtsonder een FaceBook-icoontje.

Groenwijzer
4 Keer per jaar ontvangen leden van onze afdeling het afdelingsblad "Groenwijzer". In dit nieuwsblad wordt uitgebreid ingegaan op groennieuws en activiteiten van onze afdeling. De laatste uitgave verscheen rond 10 oktober.  Als u lid bent van Groei & Bloei Noord-Limburg en dit blad niet  ontvangt verzoeken we u om dit door te geven aan Ietje Spijkhoven tel 077-4671889, email: iedje@spijkhoven.nl.

Agenda

Overzicht van afdelingsactiviteiten aangevuld met verwante onderwerpen:

28 oktober 2019
Groei & Bloei Noord-Limburg Lezing over besdragende planten

5 oktober t/m 3 november
Bloemenshow Herfstig! bij Kasteeltuinen in Arcen

19 november 2019
Groei & Bloei Noord-Limburg Kerstdemonstratie 

25 november 2019
Groei & Bloei Noord-Limburg Lezing bollen en knollen 

3 maart 2020
Groei & Bloei Breda cursus fruitbomen enten 

28 maart 2020
Tegel eruit, plant erin

1 t/m 10 mei 2020
Gentse Floralien

16 t/m 23 mei 2020
Tuinreis naar de Kanaaleilanden

20 t/m 24 mei 2020
Gardenista Ophemert

13 t/m 21 juni 2020
Nationale Tuinweek; De Eetbare Tuin
 

Landelijk overzicht van Groene Evenementen