Noord-Limburg
bekijk online
Nieuwsbrief

9 Februari 2020

Inleiding

De eerste Groei & Bloei activiteit van 2020 vindt plaats op 17 februari. Het betreft een lezing van Ad Havermans over klimaatverandering en biodiversiteit. Hieronder treft u informatie over deze activiteit. 
Verder treft u in deze brief algenene informatie over groenactiviteiten en onze afdeling.  

17 februari 2019: Klimaatverandering en biodiversiteit

Klimaatverandering staat volop in de belangstelling. De meningsverschillen over de gevolgen daarvan,op korte en lange termijn, zijn groot.
Op maandagavond 17 februari verzorgt dhr. Ad Havermans uit Weert een presentatie over klimaatverandering en (de Nederlandse) biodiversiteit. 

Klimaatverandering heeft vele ecologische en sociaal-economische gevolgen. De ecologische gevolgen staan deze avond centraal en dan vooral het effect op de soortenrijkdom; de biodiversiteit. Voor Nederland zal die vermoedelijk toenemen, of dit positief zal zijn is te bezien.  Wereldwijd neemt de biodiversiteit af. Daarnaast zijn er ingrijpende consequenties voor onze natuur en het functioneren van het ecosystemen.

Ad Havermans staat erom bekend dat hij in staat is om complexe relaties overzichtelijk en boeiend te presenteren. Mede om deze reden belooft het een een boeiende en leerzame bijeenkomst te worden. 

Wij begroeten u graag op deze lezing!

  • U hoeft zich niet aan te melden voor deze lezing
  • Entree voor leden is gratis, niet-leden betalen € 5,-.
  • Zoals gebruikelijk vindt in de pauze een loterij plaats waarbij passende prijzen te winnen zijn. Deze zijn beschikbaar gesteld door tuincentrum BijStox.

Locatie:
Activiteitencentrum Zalzershaof
Zalszerskampweg 64
5926 PL Hou-Blerick

Tijdstip:
19.30-22.00

Klik hier voor meer informatie 

Terugblik op activiteiten

Na Groei & Bloeiactiviteiten plaatsen we zo mogelijk een korte samenvatting op de website. Foto's plaatsen we in het fotoalbum.
Als u hieraan een bijdrage wilt leveren houden we ons aanbevolen. Teksten en foto's kunt u mailen naar; info@Noord-Limburg.groei.nl.

Met verslagen en foto’s creëren we een archief met herinneringen en aandachtspunten voor het organiseren van nieuwe activiteiten. Foto’s worden vaak vrij willekeurig gemaakt. Als u er bezwaren tegen hebt dat er foto's, waarop u in beeld bent, worden gebruikt stellen we het op prijs als u dit aangeeft. Natuurlijk worden reeds gepubliceerde foto’s desgewenst direct verwijderd. 
Soms vinden er activiteiten plaats die dicht bij de groei & bloeier staan. Incidenteel zullen we ook deze opnemen in onze verslaglegging.  

====================================================================

Inspirerende Kerstshow
In de sfeervol versierde grote zaal van de Wingerd in Sevenum hield de Groei & Bloei-afdeling Noord-Limburg op 19 november 2019 haar jaarlijkse kerstdemo.  De vrijwilligers van onze Commissie Floralieën hadden de zaal prachtig in kerstsfeer aangekleed. Een centrale plaats was toebedeeld aan de werkstukken van de cursisten van de cursussen bloemschikken 2019-2020. Voor hun was het thema "a star is born". Zij hadden de opdracht uitgevoerd om met een eigen gekozen ster een kerststuk te maken.  Deze “Stralende sterren collectie"  stond prachtig verspreid opgesteld in de zaal. Fantastische creaties en stuk voor stuk juweeltjes die volop de aandacht van het publiek trokken.

Dit jaar had de bloemschik-commissie Joyce Brueren uit Venlo uitgenodigd. Een bloemstyliste van formaat. Met haar goede voorbereidingen, haar materiaalkeuzes en haar bijzondere duidelijke bindtechnieken verscheen het ene na de andere mooie bloemstuk. De materiaalkeuze was verrassend eenvoudig en vaak zo maar uit je tuin. Met passie voor kwaliteit, originaliteit en diversiteit  wist zij, de in grote getale toegestroomde leden en hun introducés, te inspireren.

In totaal dertien creaties stonden er aan het einde van de avond op de bühne om bewonderd en verloot te worden. Ook de mooie stukken van de docenten werden verloot zodat in totaal zestien bezoekers met een prachtig kerststuk en met heel veel voldoening huiswaarts togen.

Een tevreden voorzitter kon na afloop deze mooie demonstratie afsluiten. Een avondactiviteit waar veel te zien was en waar met veel plezier en gezelligheid de Groei en Bloei – leden elkaar hebben ontmoet.

Lees meer

Bekijk ook de foto's van Miep Philipsen in het fotoálbum:
Werk van Joyce    
Bloemwerk van cursisten   
Sfeerimpressie

=======================================================================
Bollen, knollen en wortelstokken
De laataste afdelings-activiteit van 2019 werd ingevuld door dhr. Harry Jans met een lezing over bol-, knolgewassen en wortelstokken. Harry is specialist in bergflora. Hij heeft zijn ervaring en inzicht o.a. opgedaan tijdens zijn vele reizen naar berggebieden, kwekerijen en botanische tuinen in binnen en buitenland, zowel in Europa als daarbuiten. Daarnaast heeft hij een tuin waarin hij de nodige ervaring opdoet. 
Tijdens zijn presentatie passeerden veel afbeeldingen van bekende en minder bekende plantengeslachten. Hij liet zien hoe onuitputtelijk het sortiment is zowel in de breedte als in de diepte.  Elke afbeelding werd aangegrepen voor het geven van informatie over specifieke planten en bol- en knolgewassen in het algemeen. Het was weer een lezing met veel inspiratie.

Lees meer

Gardenista 13 - 17 mei 2020

Afgelopen jaar hebben we als afdeling het Groei en Bloei tuinfestival Gardenista bij Kasteel Ophemert bezocht.  Het Gardenista-team is volop aan de slag met de voorbereidingen voor het komende jaar. Nieuw is dat het bestuur en het kernteam besloten hebben om Gardenista 2020 niet meer op Ophemert te houden, maar bij Havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem (gemeente Raalte, niet ver van Zwolle). Reden is dat het terrein van Den Alerdinck veel meer mogelijkheden biedt voor 2020 en de toerkomst.
De datum van het festival is van woensdag 13 t/m zondag 17 mei 2020.

 

Bloemschikken
De Historische Buitenplaats wordt het strijdtoneel van de bloemschik wedstrijd. Ook dit jaar is er een categorie voor studenten, amateurs en professionals en zijn er buiten een felbegeerde eerste plaats ook mooie andere prijzen te winnen.
Op dinsdag 12 mei kunt u uw werkstuk aanleveren en er zal deze keer een centrale aftrap zijn! Mocht u mee doen dan rekenen we ook op u als u bij de eerste 3 bent om op zondag 17 mei op het podium te staan.
Om u te kwalificeren voor de wedstrijd vragen we om foto"s (max. 5) te sturen van bloemwerk waar u trots op bent. Samen met uw adresgegevens, telefoonnummer, evt. lidnummer Groei & Bloei en de categorie waarin u mee gaat doen. Meld u aan door een mailtje te sturen naar bloemschikken@gardenista.nl.
Het hoofdthema is 'Festival' en daar kunt u natuurlijk alle kanten mee op. Maar om u nog meer uit te dagen hebben we per categorie ook een subthema;
Studenten:             Hippies
Amateurs:              Food, Flowers & Fashion
Professionals:        Eurovisie songfestival
Leuke thema’s waar je zeker je creativiteit in kwijt kunt. Een vakkundige jury zal het werk gaan beoordelen.
Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie dan kun je een mail sturen naar Sharon van Eunen:  eunen@gardenista.nl 
De kosten voor een amateur zijn € 40,-
De kosten voor een professional € 65,-
De kosten voor een student € 24,-

De landelijke Inspiratiedag Bloemschikken
Op zaterdag 16 mei a.s. worden de bloemschikcoördinatoren en/of docenten van afdelingen en rayons uitgenodigd om naar havezate Den Alerdinck te komen.
Voor iedere afdeling of ieder rayon zijn er maximaal twee entreekaarten beschikbaar. Meld u, in overleg met eventuele collega's, aan via bloemschikken@groei.nl
De commissie LCB is druk bezig met het samenstellen van het programma. Wij verwachten dit half maart naar alle afdelingen te kunnen sturen.

Informatie
Uitgebreide informatie vindt u op de website van Gardenista.
Hoofdzaken vindt u op de afdelingssite van onze afdeling.

Wilt u meewerken aan dit festival? Geef u dan op als vrijwilliger! Dit kan via het digitale inschrijfformulier dat u vindt op https://gardenista.nl/helpjemee/. Of stuur een mailtje naar vrijwilligers@gardenista.nl.

Meld u aan voor de speciale GARDENISTA NIEUWSBRIEF met de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden.

Groene organisaties lanceren jaarkalender

Groei & Bloei werkt samen met Stichting Steenbreek, Vogelbescherming, IVN Natuureducatie en KNNV. Deze organisaties hebben met elkaar een jaarkalender gemaakt, met hierop groene activiteiten die in 2020 georganiseerd worden. 

Het doel van de organisaties is om van iedere tuin in Nederland een levende tuin te maken. Frank Naber, voorzitter van Groei & Bloei: 'Door het bundelen van onze krachten werken we  aan een groener Nederland. Deze jaarkalender is ook levend: we zijn gestart met een aantal activiteiten en in de loop van het jaar zal de kalender uitgroeien tot een mooi overzicht van activiteiten in heel Nederland.'

 

Website en nieuwsbrief

De landelijke website van Groei & Bloei geeft informatie die voor iedereen toegankelijk is. Bent u lid van Groei & Bloei, dan kunt u, voor extra informatie e.d. inloggen met uw e-mailadres en het wachtwoord.
Het inlog-adres is: https://www.groei.nl/mijn-groei/inloggen

Onze afdeling maakt gebruik van een afdelingswebsite zoals die landelijk is uitgewerkt. Dit heeft voordelen als herkenbaarheid en de koppeling aan andere afdelingen en de landelijke site.
Op de site van onze afdeling vindt u informatie die aansluit bij de interesses van onze leden. U kunt de website o.a. gebruiken voor het opzoeken van informatie over activiteiten en bijvoorbeeld contactgegevens van bestuursleden en coördinatoren van de werkgroepen en commissies.
Ruim 1 week voor een afdelingsactiviteit ontvangt u van ons een nieuwsbrief als deze. Incidenteel versturen we tussentijds een korte nieuwsflits. Op de website staat een overzicht van voorgaande nieuwsbrieven. 
Om digitale berichten te verzenden moeten we beschikken over mailadressen. Helaas ontbreken die nog van een aantal leden. We stellen het op prijs als u ons helpt bij het uitbreiden van onze maillijst. Informatie daarvoor kunt u doorgeven via het contactformulier of het mailadres van de webmaster.  
Onder elke nieuwsbrief staat de mogelijkheid van aan- of afmelden voor de nieuwsbrief. Ook niet leden kunnen hiervan gebruik maken.

Kopij voor de website en nieuwsbrief kunt u opsturen naar de webmaster.  
m.n. Het menu-item groeninfo op de website biedt de mogelijkheid om ervaringen en kennis te delen.

Sociale media en Verenigingsblad

Face-Book
Sociale media kunnen een belangrijke bijdrage leveren met betrekking tot naamsbekendheid. Als Groei & Bloei-afdeling maken we op dit moment enkel gebruik van Facebook. Wellicht gaan we dit in de toekomst uitbreiden. We gebruiken dit medium om, onze- en landelijke activiteiten te verspreiden. Daarnaast delen we informatie waarvan we denken dat die onze doelgroep aanspreekt. We stellen het op prijs als u onze pagina volgt en berichten deelt.

Ons Facebook-adres is: https://www.facebook.com/GroeiBloeiNoordLimburg/
Op elke pagina van de website staat rechtsonder een FaceBook-icoontje.

Groenwijzer
4 Keer per jaar ontvangen leden van onze afdeling het afdelingsblad "Groenwijzer". In dit nieuwsblad wordt uitgebreid ingegaan op groennieuws en activiteiten van onze afdeling. De laatste uitgave verscheen begin januari 2020, de volgende zal begin april uitkomen.  Als u lid bent van Groei & Bloei Noord-Limburg en dit blad niet ontvangt verzoeken we u om dit door te geven aan Iedje Spijkhoven tel 077-4671889, email: iedje@spijkhoven.nl.

Agenda

Overzicht van afdelingsactiviteiten aangevuld met verwante onderwerpen:

13 t/m 16 februari: Tuinidee De Bosch

17 februari 2020: Lezing klimaatverandering en biodiversiteit

3 maart 2020: Groei & Bloei Breda cursus fruitbomen enten 

12 maart 2020: Lezing De magie van tuinieren

23 maart 2020: Algemene ledenvergadering met lezing Hoe hou je een groene oase groen?

28 maart 2020: Operatie steenbreek; tegel eruit, plant erin

1 t/m 10 mei 2020: Gentse Floralien 

8, 9 en 10 mei 2020: Tuindagen in Beervelde (B) thema Klimaattuin

15 t/m 22 mei 2020: Tuinreis naar Mallorca

13 t/m 17 mei 2020: Gardenista Laag Zuthem

13 t/m 21 juni 2020: Nationale Tuinweek; De Eetbare Tuin 

20 juni 2020: Eendaagse tuinreis Groei & Bloei Noord-Limburg

17 tot en met 26 juli 2020: Bloem en tuin Nuenen

9, 10 en 11 oktober 2020: Tuindagen in Beervelde (B) thema Schotland

11 oktober 2020: Zuid Nederlands Kampioenschap Bloemschikken info: znkbloemschikken@gmail.com

Landelijk overzicht van Groene Evenementen
Groene Jaaragenda