Noord-Limburg

11 maart 2019: Lezing Hub Driessen over onderhoudsvriendelijke tuinen


Senior vriendelijke tuin, terras en balkon

Lezing van Hub Driessen 11 maart 2019

Inleiding
Als introductie legt dhr. Driessen uit dat hij uit ervaring spreekt als het gaat over het belang van een senior vriendelijke, onderhoudsvriendelijke tuin. Zelf had hij ooit een bungalow met een 1600 m2 grote, arbeidsintensieve siertuin. Als je jong bent denk je dat dit de situatie is om oud te kunnen worden. Niet dus. Al op zijn 50e begonnen gezondheidsproblemen roet in het eten te gooien waardoor hij nu op een flat met balkon woont.
Zijn advies is dan ook: Begin uiterlijk rond je 50e met vooruitkijken: 
- Wil je de grote tuin behouden?
- Wil je een kleinere tuin?
- Wil je een appartement?
Een grote tuin is groter dan 1000m2 een kleine tuin is kleiner dan 200m2. Tussen de 200 m2 en 1000 m2 spreek je over een middelgrote tuin.
Na een inleidende film met voorbeeldtuinen gaat dhr. Driesen in op elementen die een tuin arbeidsintensief maken. Hij toont voorbeelden met alternatieven. Zo komen aan de orde erfafscheidingen, gras, verharding, grondbewerking, bemesting en inrichting.
Erfafscheidingen
Levende hagen zijn arbeidsintensiever dan afscheidingen van bijvoorbeeld hout, wilgentenen, steen, kunststof en metaal als cortenstaal en aluminium. Levende hagen moet je soms 3 keer per jaar knippen, dode planten zijn moeilijk te vervangen en soms zijn mensen allergisch.
Gras
Gras is erg arbeidsintensief. Denk aan maaien, onkruidbestrijding, bemesten, kanten steken, verticuteren, mollen e.d.
Kunstgras kan een alternatief zijn, m.n. voor kleine tuinen.
Verharding
Hoogteverschillen in de bestrating geven tuinen een extra dimensie, maar kunnen tevens veel last opleveren voor ouderen en gehandicapten. Let op struikelplekken. Opsluitbanden mogen niet boven de bestrating uitkomen. 
Paden moeten voldoende breed zijn. Meestal zijn tuinpaden 60 tot 80 cm breed. Bij senior vriendelijk spreek je over 1 m tot 1,20 m.
De keuze is groot. Kies voor grote stenen. Kleine bestratingsmaterialen vragen veel onderhoud en je hebt meer last van verzakkingen hetgeen gevaar kan opleveren voor senioren. Je kunt stenen in cement leggen en naden afdichten met polymeer zand of in proxy.
Plantenbakken kunnen borders vervangen. Om de werkhoogte te verbeteren kun je de hoogte van bakken aanpassen.
Een trap kan later vervangen worden door een helling. Onveilige situaties kun je afschermen met een leuning.
Onder de verharding kun je een water bergende- en afvoerende laag aanbrengen. Dit kan bijvoorbeeld met steenwol of kratten. Ook honingraat platen met kiezels zijn een goede manier om in de tuin water af te voeren, hetgeen steeds belangrijker wordt.Bemesting
Kunstmest heeft voornamelijk nadelen, daarom zo weinig mogelijk gebruiken. Maak gebruik van organische meststoffen. Zolang je het lichamelijk nog kunt is het verstandig om compost te gebruiken. Koop deze bij een goed bedrijf of maak het zelf door in de herfst bladeren te verzamelen in plastic zakken met gaten of door tuinafval te hakselen en op een hoop te zetten. Korrels als Culterra zijn een goed alternatief voor compost. Werk compost door de bovenste 20 cm van de bouwvoor.
Inrichting
Een tuin behoort 2/3 beplanting en 1/3 bestrating te hebben. Minimaal is dat 1/3 beplanting en 2/3 bestrating.
Aan de hand van afbeeldingen van tuinen, terrassen, balkons en daktuinen werd ingegaan op de voor- en nadelen van levende en niet levende materialen. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld plantenbakken, hanging baskets, verticale tuinen en verhoogde bedden.
Na de pauze werden de planten op de uitgedeelde plantenlijst besproken. Deze waren geordend naar standplaats. 
Onder deze pagina kunt u deze lijst downloaden.
Tot slot
Het was een boeiende bijeenkomst waarin op een realistisch wijze werd ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden die de ouder wordende tuinliefhebber heeft. Uit de vragen bleek de betrokkenheid van de aanwezigen.