Noord-Limburg

12 september 2020 Seizoensopening Lottum

Op zaterdagochtend 12 september is het  Groei  & Bloeiseizoen van onze afdeling geopend met een excursie bij Boomkwekerijbedrijf B&B Plant bv in Lottum.
Ruim 20 bezoekers werden gastvrij ontvangen met koffie/thee en Vlaai. Vervolgens verzorgden de ondernemers Eugéne en Roel Breukers een presentatie over het bedrijf en werd er een rondleiding met enkele demonstraties gegeven. De ochtend werd afgesloten met een glaasje fris. Bij uitzondering werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om planten te kopen.

In 1965 startte de vader van de huidige eigenaars een kwekerij als vele anderen in de regio: Een vollegrondskwekerij met gewassen als Asperge, Coniferen, Kerstbomen, Heide en natuurlijk Rozen. In 1980 werden de eerste kassen gebouwd en werden de eerste planten in potten (zakken) gekweekt.
In 1980 werd gestopt met de vollegrondsteelten en  stapten ze over naar potteelten en het enten van gewassen als Wilg en Liguster. De zonen namen het bedrijf over en gingen experimenteren met ministammen van 1 m hoogte. Dat experimenteren met soorten en teeltwijzen gebeurt nog steeds.

Het bedrijf heeft 2 vestigingen met een grootte van 4,5 ha volle grond en 1,5 ha kassen. Naast de ondernemer werken er 10 vaste medewerkers die in het hoogseizoen worden ondersteund door uitzendkrachten. Daarnaast werken er een aantal scholieren. Er staan zo’n 350.000 mini-stammen (120 soorten) waarvan de meesten zelf worden gestekt en geënt. In sommige gevallen worden de onderstammen ingekocht. Het is een modern en goed verzorgd bedrijf waarin het productieproces voor een groot deel is geautomatiseerd.
De teelt duurt 3 tot 4 jaar. Dat maakt het voor nieuwkomers onaantrekkelijk om tot de markt toe te treden.
Het sortiment wordt continu aangepast en vernieuwd. Dit is mede mogelijk doordat de relatie met de licentiehouders goed is.

De huidige eigenaren Eugéne en Roel Breukers hebben een taakverdeling waarbij Eugéne vooral de afzet voor zijn rekening neemt. Roel coördineert de kwekerij.

Mini-stamheesters in pot van 3 liter worden vooral gebruikt als terrasplant en verkocht door tuincentra. De etiketten zijn hierop aangepast. Grotere potten hebben als nadeel dat de transportkosten te hoog zijn. Daarom worden 10 liter potten praktisch alleen gebruikt voor Nederland en aangrenzende landen. Steeds meer worden de planten gebruikt als wegwerpproduct. Voor de presentatie van de producten in de winkel worden roestvrijstalen displays geleverd. De afzet van B en B loopt via handelsbedrijven. Naast Nederland worden de producten afgezet in landen als Engeland, Scandinavië, Duitsland, Letouwen en Tsjechië  Men streeft naar 1 handelsbedrijf per land.

Enten doet men buiten het groeiseizoen. Januari tot maart en september en oktober zijn de beste maanden. Veel wordt gecopuleerd. Schuin zetten met lip geeft de mooiste vergroeiing.

Snoeien gebeurt machinaal. Tijdens de excursie werd gedemonstreerd hoe dat in zijn werk gaat.

Buiten staan de containerpotten op bedden van antiworteldoek met een gedraineerde onderlaag van lava. Dit maakt het, in combinatie met bassins, mogelijk om het water te hergebruiken. Meestal wordt er van boven gegoten. Incidenteel bevloeit men van onder. Door het opvangen van water van de kassen heeft men globaal genomen voldoende eigen water. (In de winter wat te veel, in de zomer wat te weinig).
De planten worden gesteund met metalen rekken. Deze vervangen de draden van vroeger. Tussen de rijen staan windschermen.

Voor de bemesting maakt men liefst gebruik van organische meststoffen. Ziektebestrijding gebeurt vrij weinig. Incidenteel spuit men tegen Luis, Thrips en meeldauw. Om onkruid en mos op de potten te voorkomen dekt men de potten af met lava.

Samenvattend kunnen we stellen dat het een succesvolle seizoen opening was. En als cadeautje voor natuurliefhebbers kwam er een schitterende koninginnepage voorbij.  
Helaas was de opkomst kleiner dan we binnen onze afdeling gewend zijn. Ondanks dat het op dit grote bedrijf geen probleem was om afstand te houden hebben we er alle begrip voor dat zoveel leden in deze onzekere periode geen enkel risico willen nemen.

Foto's

12 september 2020 Seizoensopening Lottum