Noord-Limburg

18 februari 2019; Lezing Peter Bartels over gazons


Hoe verandert u een gewoon grasveld tot een kort, dicht en prachtig groen gazon?

Ruim 60 belangstellenden kwamen op 18 februari naar Hout Blerick voor de lezing over gazons van Peter Bartels, medewerker bij Mertens in Horst.
Peter startte zijn lezing met informatie over de Mertensgroep binnen de agrarische sector en zijn functie als accountmanager. Zijn specialisatie is grassen. Dat houdt in dat hij advies uitbrengt over bijvoorbeeld het aanleggen en onderhouden van sport- en golfterreinen.  Zijn ervaring en kennis wordt in deze presentatie vertaald naar particuliere gazons.
Grassoorten en mengsels
Een grasmat moet aangepast zijn aan het gebruik. Voorbeelden van factoren waarmee je te maken hebt zijn: maaibestendigheid, onderhoud, betreding, schaduw, dichtheid van de mat, droogte bestendigheid, zouttolerantie, kiemtemperatuur en ziekten gevoeligheid. Er vindt veel onderzoek plaats naar grassoorten en mengsels. Het duurt ongeveer 17 jaar voordat een nieuw mengsel in de handel komt. Moderne mengsels bevatten veel zodevormende soorten als Engels Raaigras. Goede mengsels zijn duur. Peter deelt folders uit van het merk Barenbrug.
Bodem en bemesting
Je hebt te maken met chemische-, fysische- en biologische factoren. Grondsoort, organische stof, pH en structuur zijn de basis voor een goede grasmat. De kwaliteitsverschillen tussen organische meststoffen zijn groot en in het algemeen terug te zien in de prijs. Compost bevat vaak veel onkruidzaden. Koemest bevat geen voeding. Het is wel een eenzijdige bodemverbeteraar. Klei bevat van nature veel voeding. Zand is voor de buffering daarvan afhankelijk van humus. Humus ontstaat door het verteren van organische stof. Gestreefd wordt naar een pH tussen 5,5 en 6,5. Kalk en magnesium verhogen de pH. Tuincentra bieden bodemonderzoek aan. Peter waarschuwt tegen overbemesting en bemestingsadviezen van meststoffabrikanten. Belang zijn verder de wet van het minimum, het verschil tussen hoofd- en spore-elementen, synergisme en antagonisme. Mulchen kan een goede vorm van bemesting zijn die 1/3 van de totale bemesting uitmaakt.
Water
Veel gieten maakt het gras lui en leidt tot ongewenste ondiep wortellende grassoorten en onkruiden. Giet liever 1 of 2 keer per week gedurende een langere periode dan dagelijks een beetje. Verdroogd gras herstelt snel.
Bodemleven
Biomassa en evenwichten in de grond zijn onmisbaar voor een duurzaam ecosysteem. Bacteriën en schimmels zorgen voor vertering van organische stoffen en het uitwisselen van voedingsstoffen met planten. Wormen en andere bodemdieren zorgen voor voorvertering en beluchting. Mollen mogen alleen bestreden worden door gecertificeerde vakmensen. Engerlingen en emelten trekken vogels aan die het gazon kunnen omwoelen. Producten op basis van zeewieren stimuleren het bodemleven.
Ziekten
Schimmelziekten worden o.a. veroorzaakt door stikstof en vocht. Engerlingen en emelten kunnen wortels beschadigen. Nematoden zijn aaltjes waarmee schadelijke bodemorganismen bestreden worden.
Onkruiden
Ongewenste grassoorten als straatgras zijn moeilijk te bestrijden. Omdat ze ondiep wortelen helpt het vaak om de toplaag te verarmen en droog te houden. Andere voorbeelden van onkruiden zijn paardenbloem, varkensgras, madeliefje en ereprijs. Deze zijn bijvoorbeeld te bestrijden met onkruidbestrijdingsmiddelen die gecombineerd met meststoffen kunnen worden toegediend. Mos wordt veroorzaakt door schaduw, verzuring en vocht.
Maaien en verticuteren
Hoe minder je afmaait hoe beter. Omdat een maairobot vaak een klein stukje afmaait is deze erg geschikt. Maai minimaal 1 keer per week. Ben niet bang om drastisch te verticuteren. Als je daarna doorzaait moet je de grond aandrukken of afstrooien met zand.

Folder Barenburg graszaden