Noord-Limburg

26 januari terugblik bestuurs- en commissiedag Baarlo


Terugblik  Bestuur- en Commissiedag

“Buitenste Binnen Baarlo” 

Dit jaar werd de jaarlijkse Bestuur- en Commissiedag gehouden in het mooie kastelendorp Baarlo. Vier kastelen telt het dorp; kasteel de Berckt, kasteel d’ Erp, kasteel de Raaij  alle drie uit de 13e eeuw en kasteel Scheres uit de 19e eeuw. Helaas voor publieksrondleidingen niet toegankelijk vanwege particulier bezit.

In Café Centraal op de Markt werd vanaf 10 uur het gezelschap verwacht om onder het genot van koffie/thee en vlaai aan een leuke en gezellige dag te beginnen.

Onder leiding van VVV-gids Hans werd om kwart voor elf begonnen aan een mooie wandeling door de dorpskern. Enkele prachtige historische buitenste bezienswaardigheden werden bezocht.  De in de oude stijl nieuw gebouwde brouwerij, het historische café Centraal, de herbouwde Sint Petruskerk en het oude kerkhof met de historische graven hadden hun eigen bijzondere verhalen die boeiend werden verteld.

De “Sprunk” is de historische wasplaats en was vroeger de centrale ontmoetingsplaats van het dorp. Door de toenmalige dorpsvrouwen werd hier dagelijks de was gedaan, gebleekt, maar vooral ook over van alles en nog wat bijgekletst. 

We hadden geluk dat de oude watermolen in bedrijf was.  Oorspronkelijk was deze molen in het bezit van de baronnen van kasteel d’ Erp. Het is nu een korenmolen waarvan het maalmechanisme aangedreven wordt door een onderslag waterrad in beweging gebracht door water uit de Kwisbeek.  De molenaar, die boekweit aan het malen was, vertelde  met veel passie over de interessante gevarieerde geschiedenis van de molen.

Even verderop ligt het fraaie majestueuze kasteel d’ Erp. De huidige eigenaren spenderen nog steeds veel geld aan het zoveel mogelijk terugbrengen van het kasteel in de oude glorie.

Via een korte wandeling door een park, vroeger dienstdoende als exercitieterrein voor de soldaten van de kasteelheer , kwamen we bij het oude klooster van de zusters Urselinen later bewoond door de Zusters van Liefde. Tegenwoordig verbouwd en uitgebreid tot appartementencomplex. Heel mooi was de verbinding tussen nieuwbouw en klooster. Een hoog oprijzend glas in lood paneel met afbeeldingen van zusters met witte nonnenkappen beeldde een mooie herinnering uit aan de vroegere bewoners en symboliseerde op een fraaie wijze de verbondenheid van het verleden met het hedendaagse.

Als laatste bezienswaardigheid brachten we een bezoek aan de grafkelder van de adellijke familie d” Erp.  Vanaf 1962, toen de familie vertrok naar Brussel , wordt in de crypte  niemand meer begraven. De adellijke familie schonk bij hun vertrek 200.000 gulden aan een stichting voor de ouderen van Baarlo. De stichting houdt de crypte in ere en vult de ontspanningfaciliteiten van de Baarlose senioren financieel aan.

Terug lopend naar café Centraal kom je tot het besef dat er zich in de geschiedenis van Baarlo heel veel heeft afgespeeld. Mooie dingen, maar ook minder mooie.

Tijd om te gaan eten en dus terug naar Café Centraal waar de lunch werd gebruikt. Heerlijke soep en enkele broodjes deden de inwendige mens goed.

De voorzitter gaf een korte terugblik op het vele werk dat door de bestuur- en commissieleden  het afgelopen jaar werd verzet. Een groot compliment aan de aanwezige, maar tevens sprak hij de hoop uit dat voor de jaarplanning 2019 minstens dezelfde inzet van iedereen kon worden verwacht. Op die manier is het immers alleen mogelijk om voor de leden een aantrekkelijk en betaalbaar programma te bieden opdat het ledental minimaal op het huidige niveau gehandhaafd blijft.

Om 15.00 uur werd deze leuke dag afgesloten en ging iedereen voldaan naar huis.