Noord-Limburg

Lezingavond 24 augustus 2020: “Hoe hou je een groene oase groen?”.

De lezing werd gehouden door ons lid de heer Fré Jacobs uit Baarlo en had als thema “Hoe hou je een groene oase groen”.

Zijn eigen ruim 3000 m2 grootte imposante geaccidenteerde tuin met een grote vijver,  rotspartijen, drassig gedeelte en nieuwe aanleg werd hierbij als leidraad gebruikt. In bijna dertig jaar werd de tuin gecreëerd van onderkomen tuindersland tot een unieke groene oase die volledig in balans is en die rust en schoonheid uitstraalt van begin tot eind.

Boeiend werd verteld over zijn visie hoe zijn tuin er uit moest komen te zien. De grote vijver stond centraal en er omheen werden de verschillende tuinonderdelen nauwkeurig ontworpen, gerangschikt en gerealiseerd tot een passend geheel.  Aan de hand van een uitstekende diapresentatie en een gepassioneerd levendig verhaal liet hij ons genieten van zijn tuin waarin het goed vertoeven is.  Inderdaad ….. rustig zittend aan de rand van de vijvers, een biertje, vogels, vissen en amfibieën  in de buurt en een decoratieve kleurrijke bloemenpracht geven  het gevoel van ultieme schoonheid en rust.

 

Maar ook tegenslag kwam er aan. Tweemaal werd de tuin getroffen door gebeurtenissen die grote inpact hadden. Allereerst  de ramp in 2010 die werd veroorzaakt door de Amerikaanse brulkikker ook wel stierkikker genoemd. Hij werd toen, als enige plek in Nederland, gesignaleerd in de vijvers in Baarlo waarin hij zich aan het voortplanten was. Opruimen bleek heel moeilijk te zijn omdat het kikkerdril direct na de bodem zakt en zich vermengd met de modder op de vijverbodem.

Het is een kikker van enorme afmeting, een veelvraat die waterdieren en andere kikkers, zelfs zijn eigen soortgenoten, op eet en zelfs  soorten helemaal kan uitroeien. Tot overmaat van ramp kan dit dier een schimmel bij zich dragen die dodelijk is voor amfibieën.  Deze exoot werd in de jaren zestig van de vorige eeuw legaal ingevoerd als vijverdier in Europa. Toen bleek dat deze kikker in Nederland geen natuurlijke vijand kent en zich heel snel kan voortplanten moest er worden ingegrepen.  Immers door zijn gedrag werd het ecologisch evenwicht ingrijpend radicaal verstoord en dat moest worden tegengegaan.  De overheid besloot om deze beschermde diersoort toch maar te beschouwen als ongewenste exoot die in Nederland volledig moest worden uitgeroeid. Dus werden de vijvers in Baarlo op de schop genomen op zoek naar brulkikkers. Uiteindelijk trof men drie exemplaren aan genesteld in de turfrand van de vijvers. In België werden ze uiteindelijk gedood. Het kostte ruim twee jaar voordat weer aan herinrichting van de vijvers kon worden begonnen.

De tweede ramp was een flinke zomerstorm in 2017 waarbij een heel coniferenbos het loodje moest leggen. Een kaalslag in de tuin en daardoor toch weer een uitdaging  om iets nieuws te ontwerpen. Mooie slingerende paden werden aangelegd en de beplanting werd welbewust gekozen. Zo werden o.a. succulenten en enkele winterharde cactussen aangeplant. Het duurt nog een paar jaar voordat alles weer is volgroeid, maar dan is er weer een heel bijzonder facet aan de tuin toegevoegd.

De grote diversiteit aan planten en de rust trekt veel vogelsoorten aan. Er worden daarom geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Insectenpopulaties worden in balans gehouden door de vogels en de vissen en zijn daardoor niet hinderlijk voor mens en plant.

Met organische mest wordt de voedingstoestand van de grond op peil gehouden. Er wordt hiervoor gedroogde kippenmestkorrels gebruikt.

Het water in de vijver behoud de helderheid doordat er veel aandacht wordt besteed aan het in balans houden van het biologisch evenwicht in het water. Veel aandacht wordt gegeven aan maatregelen zoals de zuurstofverrijking van het water door de watervallen en door het planten van zuurstof leverende waterplanten zoals bijvoorbeeld waterpest.  Ook is een filter aangebracht en in de herfst wordt het afvallende blad zoveel als mogelijk uit het water gehaald.

Uit het aantal vragen bleek de grote geïnteresseerdheid in het onderwerp en met veel voldoening gingen de aanwezigen huiswaarts.  Een  zeer geslaagde lezing.