Noord-Limburg

Terugblik: Algemene leden vergadering 2019


Dit jaar vond de algemene ledenvergadering plaats op vrijdagavond 22 maart. Er waren ruim 30 leden aanwezig. Opgemerkt werd dat de vrijdagavond een minder geschikt moment is voor zo'n belangrijke bijeenkomst. 

Veel werk wordt verzet door de enthousiaste commissie-en werkgroepsleden. Het is steeds weer een hele klus om kwalitatief goede activiteiten te organiseren. De opkomst bij activiteiten is goed. Dit illustreert de betrokkenheid van de leden en is goed voor het behoud van leden.

Door het aftreden van de penningmeester blijven er 3 bestuursleden over. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Tot er vervanging is blijft de aftredende penningmeester het financiële werk doen.

Namens het hoofdbestuur onderscheidde Wilma Walenberg de aftredende penningmeester, Wim Keijsers, met de Groei & Bloei zilveren speld met robijn en oorkonde. Wilma Walenberg en voorzitter Chrit Hovens spraken hun waardering uit voor deze deskundige penningmeester en vicevoorzitter. 13 Jaar intensief besturen is niet niets. 

 Als afscheidscadeau kreeg hij een sierlijke vaas aangeboden. Met een boeket bloemen werd ook zijn vrouw niet vergeten.4 Leden ontvingen een oorkonde in verband met 50 jaar lidmaatschap van onze afdeling. Voor de voorzitter was dit een aanleiding om kort in de historie van Groei & Bloei te duiken.

Voor al het actieve werk binnen de afdeling kreeg Dhr. Theelen een extra oorkonde n.l. die van ere voorzitter. Daarnaast kreeg hij een lidmaatschap voor het leven aangeboden. 
Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om de aftredende penningmeester en de 4 jubilarissen te feliciteren. Omwille van de tijd werd besloten om de geplande lezing van Fre Jacobs  naar een later tijdstip te verplaatsen. 

Toespraken:

4 jubilarissen

Erevoorzitter Erich Theelen

Afscheid Wim Keijzers

 

Foto's