Noord-Limburg
bekijk online
Nieuwsflits 18 mei 2023

Inleiding

U ontvangt deze extra nieuwsbrief in verband met een ingelaste excursie/busreis naar Appeltern Plantenfestijn. Deze excursie kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Hieronder vindt u informatie over deze activiteit en de wijze van aanmelden.

 

25 juni 2023: Ingelaste excursie naar het Appeltern Plantenfestijn

Op 24 en 25 juni organiseren De Tuinen van Appeltern het Appeltern Plantenfestijn. De planten van Appeltern en de planten van diverse gespecialiseerde en bevriende kwekers staan daarbij twee dagen lang extra in de schijnwerpers!

Groei&Bloei is als grootste tuinvereniging van Nederland op diverse manieren deelnemer aan het Plantenfestijn. Zo wordt dit voorjaar het Groei & Bloei paviljoen, wat op De Floriade stond, herbouwd in Appeltern. Er wordt ook een echte Groei & Bloei tuin bij aangelegd met veel aandacht voor het Groei & Bloei Tienpuntenplan.

Op zondag 25 juni wordt, bij voldoende deelname, samen met de andere Limburgse afdelingen, een busreis georganiseerd naar dit Plantenfestijn.

Verdere reisinfo:

  • De kosten voor deze busreis inclusief entree bedragen: € 35,00 voor leden (denk aan je lidmaatschapskaart) en € 44,50 voor niet-leden.                 
    Dit bedrag overmaken naar rek.nr. NL64RABO0153808020                                       tnv  Afd.Nrd.Limb.KMTP/Groei&Bloei.

  • Uiterste inschrijfdatum is 28 mei.

  • Voor meer informatie kun je mailen naar Peter Gommans  peterjhgommans@kpnmail.com  of bellen naar 06 81 88 33 01.

  • Aanmelden eveneens via Peter Gommans of via het aanmeldformulier.

  • Opstapplaats voor onze afdeling is Horst: P-terrein tegenover Venrayseweg 93. Komend vanuit Venlo afslag Horst-Noord, nr. 10 en dan richting Horst

  • Aldaar vertrek tijd: 08.45 uur. Graag aanwezig zijn om 08.30 uur.

Klik hier voor meer informatie

Agenda

Groei & Bloei organiseert activiteiten als lezingen, excursies,  tuinreizen en cursussen.
De meesten worden opgenomen in het jaarprogramma.

In onderstaand schema staan naast groei & Bloeiactiviteiten ook andere groenactiviteiten:

Zo 21 mei 2023

Open dag Jochumhof

28 mei 2023

Uiterste datum aanmelden Plantenfestijn Appeltern

Wo 7 juni 2023

Symposium 'Limburgers Bijeen voor Bijen'

Wo 14 juni 2023

Rondleiding door de tuin van Geert Ambrosius (info volgt)

10 t/m 18 juni 2023

Nationale Tuinweek

Zo 11 juni 2023

Open tuinendag Groei & Bloei Noord-Limburg

24 en 25 juni 2023

Plantenfestijn Appeltern

25 juni 2023

Busexcursie Plantenfestijn Appeltern

29 juni tot en met 3 juli 2023

Meerdaagse tuinenreis

Za 8 juli 2023

Open Dag voedseltuinen Venlo

8 sept tot en met 12 september 2023

Ingelaste meerdaagse tuinenreis

Za 23 september 2023

Plantenruilmarkt najaar

28 september 2023

Lezing door Henry Kuppen   Onderwerp: “Oplossingen voor actuele ziekten en plagen in bomen”

Ma 30 oktober 2023

Lezing door dhr Koos Dansen Onderwerp: "Meer vogels in en om de tuin

Woensdagmiddag
15 november 2023 14.30 uur

Lezing door Frans van Bussel Onderwerp: "Rijkdom in je achtertuin"