Noord-Limburg
bekijk online
Nieuwsbrief 12 maart 2023

Inleiding

Onze eerste ledenactiviteit van 2023 is de algemene ledenvergadering op 22 maart, gevolgd door een lezing over Dahlia's. Hieronder treft u nadere informatie over deze en andere activiteiten aan.

22 maart 2023: Algemene Ledenvergadering met lezing over Dahlia's

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 22 maart 2023, in zaal  ‘Beej Toën’, Venloseweg 11, 5971 CG Grubbenvorst.
Aanvang: 19.30 uur.

Klik hier voor de agenda

Vanaf ca. 21.00 uur verzorgt de heer Theo Verheggen uit Lottum een presentatie over dahlia’s.
Er wordt o.a. ingegaan op;
* de historie
* de verzorging
* de toepassing
* het overwinteren
* de vermeerdering
* het sortiment

Op deze avond zijn er voor de liefhebbers een aantal mooie dahlia-soorten te koop.
Klik hier voor meer informatie over deze lezing.

Vanaf 21 uur zijn ook niet leden welkom.

 

22 maart 2023: afscheid van onze voorzitter

Tijdens de ALV nemen we afscheid van onze voorzitter Chrit Hovens.
Chrit heeft zich gedurende vele jaren op buitengewone wijze ingezet voor onze vereniging als bestuurslid, secretaris, maar vooral als voorzitter van Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg.
De aanwezigheid van veel leden, maar vooral ook oud-bestuursleden en oud-commissieleden waarmee Chrit heeft samengewerkt, zal dit afscheid luister bijzetten. 

De locatie is: ” Beej Toen”, Venloseweg 11, Grubbenvorst
Aanvang vergadering ALV : 19.30 uur 

Mede namens de bestuursleden, Ans Coppus en Peter Gommans, nodigen wij u graag uit voor het afscheid van Chrit Hovens bij deze ALV.

 

Update Tuinreizen 2023

Eerder hebt u via een nieuwsflits al bericht ontvangen dat de tuinreis van eind juni /begin juli is volgeboekt. Na een inventarisatie van geïnteresseerden voor deelname aan een tweede tuinreis in september blijkt dat de belangstelling daarvoor groot is. Op grond daarvan hebben we reisbureau Kupers de opdracht gegeven om een tweede reis samen te stellen onder dezelfde condities. Dat geldt voor de prijs, de begeleiding door reisleider Will Christiaanse en de bestemming OstFriesland en Groningen. Het bezoek aan de tuinen kan aangepast worden aan de tuinen die in die periode het meest te bieden hebben.
Hotel Wieting is in die tijd niet beschikbaar, maar er is zicht op een uitstekend alternatief.
Zodra duidelijk is dat de tweede reis door kan gaan, zal de link van reisbureau Kupers voor de definitieve aanmelding bekend worden gemaakt.
We houden u op de hoogte.

Afdeling Groei&Bloei Noord-Limburg
Elke Mooren-Peeters.              Tel: 06-12727440 of email: elkemooren@home.nl
Bea Stienstra-Groenenberg.   Tel: 06-10522385 of email: ja.stienstra@planet.nl
Afdeling Groei&Bloei Roermond
Els Wolfs                             Tel: 06-11649676 of email: elswolfs65@gmail.com

 

24 en 25 juni 2023: Groei & Bloei en Appeltern Plantenfestijn

Groei & Bloei gaat participeren in het nieuwe Plantenfestijn van Appeltern. Tijdens het Plantenfestijn zijn er verschillende manieren waarop de Groei & Bloei afdelingen zich kunnen presenteren. Het Landelijk bestuur en de werkgroep Team Bloem zetten zich in om er  iets moois van te maken.
Klik hier voor meer informatie over twee activiteiten waar de afdelingen zich voor kunnen opgeven.

Terugblik op activiteiten

29 januari 2023 Jaarlijkse bestuur en commissiedag

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het ieder jaar weer mogelijk om een interessant programma te bieden aan alle leden van de afdeling Groei& Bloei Noord Limburg.  Als dank daarvoor vindt er jaarlijks een gezellige samenkomst plaats op een bijzondere locatie.
Dit jaar was dat bij het Toon Kortoomsmuseum in Griendtsveen.
Er is afscheid genomen van Iedje Spijkhoven, die 10 jaar lang redactielid is geweest van de Groenwijzer en Marlies Jacobs, zelf helaas niet aanwezig, die 7 jaar deel uitmaakte van de commissie Bloemschikken. Zij zijn goed in de bloemetjes gezet.
Bij deze bijeenkomst heeft Chrit Hovens te kennen gegeven zijn voorzitterschap na vele jaren te beëindigen. Het officiële afscheid van Chrit zal bij de algemene ledenvergadering op 22 maart plaatsvinden.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Lees meer

Foto's

Jaarverslag 2022
In het jaarverslag van onze afdeling staan korte verslagen van alle activiteiten in 2022. Dit verslag staat op onze website.

--------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor meer terugblikken

 

 

Mailadressen

We streven ernaar om in onze ledenadministratie te beschikken over de mailadressen van onze leden. Daarnaast worden deze adressen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Afgelopen weken hebben we opnieuw deze 2 bestanden naast elkaar gelegd en waar mogelijk aangevuld. Als u een nieuwsbrief ontvangt betekent dit niet altijd dat het mailadres ook in de ledenadministratie staat. Soms is een mailadres, uit de verzendlijst van de nieuwsbrief, n.l. niet te herleiden tot een lid.

In onze ledenadministratie ontbreken bijna 100 mailadressen. Dat willen we graag verbeteren.

Een aantal keren deden we de oproep om uw mailadres aan ons door te geven. Deze oproep willen we bij deze herhalen.  Twijfelt u eraan of uw mailadres in onze ledenadministratie staat of onjuist is , stuur dan een mail met contactgegevens naar info@noord-limburg.groei.nl. Desgewenst kunt u daarvoor ons contactformulier op de website gebruiken.
Voor ons is het beter om een adres meerdere keren te ontvangen dan dat het ontbreekt.

 

Agenda

Groei & Bloei organiseert activiteiten als lezingen, excursies,  tuinreizen en cursussen.
De meesten worden opgenomen in het jaarprogramma.

In onderstaand schema staan naast groei & Bloeiactiviteiten ook andere groenactiviteiten:

Wo 22 Maart 2023

ALV en lezing door dhr. Verheggen  van de tuin in Lottum

23 maart t/m 14 mei 2023 Keukenhof Lisse
25 en 26 maart 2023 Voorjaarsweekend Tuinplezier Utrecht

1 en 2 april 2023

Kom in de Kas

Zo 16 april 2023

Bijen – en Natuurmarkt  in Horst

Za 22 april 2023

Planten ruilmarkt voorjaar

Ma 24 april 2023

Lezing door Marcel de Wagt. Onderwerp: “Met welke verrassingen komt de lente dit jaar?”

Za 20 mei 2023

Rondleiding Jochumhof

Zo 21 mei

Open dag Jochumhof

10 t/m 18 juni 2023

Nationale Tuinweek

24 en 25 juni 2023 Plantenfestijn Appeltern

29 juni tot en met 3 juli

Meerdaagse tuinreis

Za 23 september 2023

Plantenruilmarkt najaar

28 september 2023

Lezing door Henry Kuppen   Onderwerp: “Oplossingen voor actuele ziekten en plagen in bomen”

Ma 30 oktober 2023

Lezing door dhr Koos Dansen Onderwerp: "Meer vogels in en om de tuin

Woensdagmiddag
15 november 2023 14.30 uur

Lezing door Frans van Bussel Onderwerp: "Rijkdom in je achtertuin"