Noord-Limburg
bekijk online
Nieuwsbrief februari 2024

Inleiding

Tijdens de feestdagen was het even stil rond onze afdeling. Het bestuur heeft ondertussen de laatste hand gelegd aan het jaarprogramma van 2024. Het resultaat daarvan is verwerkt in de agenda onder deze nieuwsbrief.

U ontvangt dit bericht als uitnodiging voor de eerste activiteit van 2024; De jaarvergadering en lezing over fotografie door Hub Driessen. 

Wo 13 maart 2024: Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering

 

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 13 maart 2024, in zaal ‘Beej Toën’, Venloseweg 11, 5971 CG Grubbenvorst

Aanvang: 19.30 uur.

Er is voldoende parkeerruimte in de buurt beschikbaar. 

A G E N D A

 1. Opening door de voorzitter.

 2. Notulen van de algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 22 maart 2023. (wordt uitgereikt).

 3. Jaarverslag 2023 van de secretaris. (zie hiervoor de Groenwijzer winter-voorjaar 2024 of de website).

 4. Rekening en financiële verantwoording van de penningmeester over boekjaar 2023.

 5. Verslag van de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans. (Leden Gaby Vastbinder en Marlie Relouw)

 6. Vaststelling begroting 2024.

 7. Samenstelling bestuur.
  Volgens het rooster van aftreden: Bea Stienstra en Peter Gommans. Beide hebben te kennen gegeven hun bestuursfunctie te willen blijven vervullen.
  Daarmee blijft het bestuur samen met Ans Coppus onderbezet.
  Het bestuur is dus naarstig op zoek naar kandidaten om het bestuur te komen versterken.
  Tot begin van deze vergadering kunnen kandidaten voor de vacature bij de secretaris bekend worden gemaakt.
  Ook zoeken wij leden die willen toetreden tot een commissie. Vooral voor de commissie Open Tuin en de redactie van de Groenwijzer zoeken wij versterking.

 8. Rondvraag.

 9. Sluiting.

 

Vanaf ca. 21.00 uur volgt een lezing over het fotograferen van bloemen en planten door Hub Driessen.

Ik hoop van harte u op deze avond te mogen begroeten.

Namens het bestuur,
Bea Stienstra/secretaris.

Klik hier voor een uitprintbare versie van de agenda en het jaarverslag.

 

April-mei 2024: Tuinreizen naar Mallorca en de Duitse Eifel

De samenwerking van de afdelingen, Roermond en Noord-Limburg in 2023, is zo goed verlopen dat we besloten hebben om voor 2024 weer 2 reizen te organiseren.
Het betreft:
- 16 t/m 23 april 2024: langere vliegreis van 8 dagen naar Mallorca; 
- 22 t/m 26 mei 2024; kortere busreis van 5 dagen naar de Duitse Eifel .

Beide reizen zijn volgeboekt. Aanmelden kan niet meer.

Terugblik op activiteiten

3 februari 2024; Bestuur- en commissiedag

Op een natte grijze dag hebben de bestuur en commissie leden genoten van een heerlijke lunch bij de Genuujerie en een bezoek aan het OCE-museum.
Het was een gezellige middag, welverdiend voor alle inspanningen die men in het afgelopen jaar heeft verricht. De vereniging kan niet zonder de bijdrage van al deze vrijwilligers.
We hebben op deze dag afscheid genomen van Wilma Walenberg en Marty Beyen die allebei vele jaren de redactie van de Groenwijzer hebben gevormd. Zij zijn extra in de bloemetjes gezet.
We zijn blij dat Thijs Maessen en Joke de Bode hun taken hebben overgenomen.
Foto's

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor meer terugblikken

 

Advertenties

In ons verenigingsblad groenwijzer en op de website zijn een aantal advertenties opgenomen.
De adverteerders dragen op deze manier bij aan de financiering van onze activiteiten en de kosten van Groenwijzer.

Op dit moment zijn het de volgende bedrijven die ons op deze manier ondersteunen:
- Jonkers Hoveniers Venlo;
- Ves Reynders tuindesign & Styling Panningen;
- Vaste planten Lottum;
- deLocht openluchtmuseum Melderslo;
- Frank van Remundt klussenbedrijf;

We zijn blij met deze ondersteuning en hopen dat jullie aan deze bedrijven denken bij het doen van aankopen.

Agenda

Groei & Bloei organiseert activiteiten als lezingen, excursies,  tuinreizen en cursussen.
De meesten worden opgenomen in het jaarprogramma.

In onderstaand schema staan naast groei & Bloeiactiviteiten ook andere groenactiviteiten:

Za 3 feb 2024

Bestuur en commissiedag

8, 9 en 10 feb 2024

Sneeuwklokjesfeest Boschhoeve Wolfheze

17 en 18 feb 2024

Sneeuwklokjes dagen bij de Jochumhof Steyl
Jaarlijks sneeuwklokjes festival Kloster Knechtsteden

Wo 13 maart 2024

Algemene Ledenvergadering Lezing door Hub Driessen over het fotograferen van bloemen en planten

Za 13 april 2024

Plantenruilmarkt bij de Hesperidenhof

16 tot en met 23 april 2024

Meerdaagse tuin- en cultuurreis Mallorca (Volgeboekt)

Ma 22 april-2024

Lezingavond Maurice Jansen (entomoloog)

Wo 22 t/m zo 26 mei 2024

Meerdaagse tuinreis naar de Duitse Eifel  (Volgeboekt)

8 en 9 juni 2024

Appeltern Plantenfestijn

Zo 9 juni 2024


Busreis rayon Limburg Appeltern Plantenfestijn

Za 15 juni 2024

Uiterste datum aanmelden tuinbezoek Maurice Janssen

15 en 16 juni 2024

Groei & Bloei Open Tuinen Weekend

Zo 16 juni 2024

Open Tuinendag regio Velden ,Grubbenvorst en Sevenum

Za 29 juni 2024

Tuinbezoek tuin Maurice Janssen

9 – 11 aug 2024

Rozenfeest Lottum

 

Open dag Voedseltuinen Venlo

Za 31 aug 2024

Opening Seizoen

Za 7 sept 2024

Rayon dagexcursie prive tuinen Gelderland

Do 26 sept 2024

Lezing Ad Havermans

 

Plantenruilmarkt

Wo 23 okt 2024

Lezing Hub Driessen

Zo 17 nov 2024

Lezing besdragende heesters Frans de Graaf

Di 26 nov 2024

Kerstdemonstratie bloemschikken

Uitzonderingen nagelaten geldt:

Vaste locatie voor binnen bijeenkomsten:
Beej Toën
Venloseweg 11,
5971 CG Grubbenvorst

Aanvangsttijdstip avondactiviteiten:
19.30 uur

Entree:
* Aanmelden is alleen nodig als dit in de publicatie staat vermeld.
* Voor leden en van Groei & Bloei zijn activiteiten gratis. Dit geldt ook voor gezinsleden.
Niet leden betalen €5,-.

Verder:
* Consumpties zijn voor eigen rekening.
* Tijdens activiteiten vindt er een verloting plaats waarmee tuin gerelateerde prijzen te winnen zijn. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door tuincentrum bijSTOX.
* Bij elke bijeenkomst wordt de locatie gemarkeerd met een Groei & Bloei vlag.