Noord-Limburg

Jaarverslag 2023 KMTP/ Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg

Bestuurssamenstelling en taakverdeling:

Chrit Hovens: voorzitter tot en met 22 maart

Peter Gommans: voorzitter a.i. vanaf 23 maart, penningmeester, meerdaagse reizen

Bea Stienstra-Groenenberg: secretaris, ledenadministratie, meerdaagse reizen

Ans Coppus: notulist, coördinator bloemschikken, cursussen bloemschikken, kerstdemonstratie

Gezamenlijk doen alle bestuursleden ook de ledenactiviteiten, dagexcursies, lezingavonden, rayonactiviteiten en open tuinen.

Het tijdsbeslag op het bestuur is daardoor groot.

Er is nog altijd een vacature voor minimaal 1 extra bestuurslid.

Het bestuur kwam 11 keer in vergadering bijeen, waarvan 2 maal met de redactie Groenwijzer en de webmaster

Commissies:

Door de enthousiaste ondersteuning van de commissieleden is het mogelijk om voldoende activiteiten voor onze leden te organiseren. Tijdens de bestuur- en commissie dag zijn de commissieleden dan ook in het zonnetje gezet bij het Toon Kortooms museum, als dank voor de verdienstelijke inzet.

Voor de Open Tuinen Commissie is nog steeds een vacature.

Algemene leden vergadering

De 63ste ALV vond plaats op 22 maart 2023

Er werd afscheid genomen van Chrit Hovens. Verder werd er stilgestaan bij de financiële situatie met een teruglopend ledenaantal. Met name de Groenwijzer legt een steeds groter beslag op de begroting.

Rayon Limburg:

Het rayon kwam 3 keer in vergadering bijeen: 19 april, 30 september (tevens kaderdag) en 15 november. De samenwerking beoogt gezamenlijk activiteiten op te zetten en ideeën uit te wisselen.

De afdeling Roermond en Noord-Limburg organiseerden voor het eerst gezamenlijk de meerdaagse Tuinreis. Een dagexcursie vanuit het rayon naar Appeltern kon helaas door te weinig aanmeldingen niet doorgaan.

Landelijk bestuur:

Er zijn de nodige bestuurswisselingen geweest o.a. door verschil van inzicht tussen het bestuur en de ledenraad. Inmiddels zijn er een nieuwe bestuursvoorzitter (Leen Verbeek) en een nieuwe directeur (Femke Lampe Brown) benoemd.

Er was een korte lijn met het landelijk bestuur doordat Wilma Walenberg deel uitmaakt van het hoofdbestuur.

Leden aantal:

Jammer genoeg is het aantal opzeggingen (68) groter dan het aantal aanmeldingen (56), waardoor we per saldo toch dalen in ledenaantal. Het ledental eind december 2023 is 294 leden.

Actieve Ledenwerving vond plaats door middel van het verspreiden van folders en door het bemensen van stands bij de bijenmarkt in Horst en bij de open dag van Jochumhof.

Communicatie:

De Groenwijzer werd dit jaar voor het laatst 4 keer uitgegeven. In 2024 zal de Groenwijzer 2 keer verschijnen. Het wordt steeds belangrijker de leden digitaal via de website en de nieuwsbrieven te informeren en op de hoogte te houden van de activiteiten.

De advertenties in de Groenwijzer worden voortaan ook geplaatst op de website.

Leden activiteiten

Lezingen:

Er zijn 5 lezingen gehouden bij “Beej Toen”.

22 maart na de ALV: dhr. Verheggen over “dahlia’s”

24 april Marcel de Wagt; “Met welke tuinverassingen komt de lente dit jaar?

28 september Henry Kuppen: ”Oplossingen voor actuele ziekten en plagen in bomen”

30 oktober Koos Dansen: ”Meer vogels in en om de tuin”

15 oktober Frans van Bussel: ”Rijkdom in je achtertuin”

De lezingen zijn met gemiddeld dertig mensen goed bezocht.

Plantenruilmarkt:

Een traditie die veel leden trekt. De commissie ruilmarkt stond weer borg voor een goede organisatie op aantrekkelijke locaties. De voorjaarsruilmarkt werd gehouden bij wijngaard t’ Hank in Lomm. In het najaar vond de plantenruilmarkt plaats bij Stephan en Mia Barnes in Well. 

Open tuin weekend:

Dit jaar vond het Open Tuin Weekend plaats op zondag 11 juni.

Er deden 5 tuinen mee in de regio Horst, Hegelsom en Lomm. De tuinen waren zeer verschillend, uiteenlopend in grootte en stijl en werden door zowel leden als niet leden goed bezocht.

Opening seizoen

Bij rozenkweker Hans Bruinen werd het seizoen geopend.

Ondanks de bloedhete dag waren er toch nog 20 personen aanwezig. We kregen een rondleiding door het hele bedrijf waar zij zowel rozen als viburnum kweken.

Bloemschikken

In totaal 53 cursisten volgden de cursussen bloemschikken. Deze werden gegeven op de volgende locaties: Torrekoel Kronenberg, Kerkeboske Helden, muziekzaal in Meerlo en Zalzershaof Hout – Blerick.

Helaas waren we in oktober genoodzaakt om de locatie Kerkeboske te cancelen met als reden te weinig cursisten in die regio.

Meerdaagse tuinreis

Door de grote belangstelling vanuit zowel de afdeling Roermond als Noord-Limburg

zijn er 2 Tuinreizen georganiseerd. Beide naar Ost Friesland en oost Groningen

De eerste van 29 juni t/m 3 juli, de tweede van 8 t/m 12 september.

Kerstdemonstratie

21 november: De Kerstdemonstratie werd gehouden in Sevenum

Rond de 140 bezoekers bezochten de Wingerd.  In de sfeervolle versierde zaal deelde Bente van Meurs haar kennis om prachtige kerstwerkstukken te maken. De cursisten van de bloemschikcursus droegen ook hun steentje bij. Deze werkstukken werden tentoongesteld in de foyer en oogstten alom veel bewondering. De avond werd door ladyspeaker Wilma Walenberg gepresenteerd.

Overige activiteiten:

Fietsexcursie door ‘t Sohr

26 augustus was er een excursie door het Maaspark Ooijen – Wanssum.

Al fietsend gingen we door dit gebied en kregen deskundige uitleg van Piet Hoebers hoe dit gebied weer veilig is gemaakt door overlopen te creëren.

Rondleiding bij de Jochumhof

Jan Mooren verzorgde voorafgaand aan de open dag een rondleiding door Botanische Tuin de Jochumhof voor 15 leden.  Zowel de historie als de collectie bomen en planten kreeg volop de aandacht.

Bezoek aan de privé tuin van Geert Ambrosius.

Er was veel belangstelling voor het bezoek op 14 juni aan deze fraai aangelegde tuin in Horst.

De manier van tuinieren, milieuvriendelijk zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest kreeg volop de aandacht.