Noord-Limburg

De wet WBTR.

Op 1 juli is de wet WBTR, wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Bestuursleden en dus de vereniging moet(en) op de hoogte zijn van het bestaan van deze wet. De wet geldt voor alle  rechtspersonen dus ook voor onze vereniging. Zij is door de overheid ingesteld om financiele misstanden bij clubs en verenigingen tegen te gaan. In deze wet zijn namelijk regels opgesteld over de manier waarop een vereniging zijn financiën dient te regelen.

Het is natuurlijk van het grootste belang dat in onze afdeling bestuurlijk alles correct en goed verloopt en dat er geen ontoelaatbare toestanden ontstaan.

Aangezien onze afdeling nooit echt grote investeringen doet en ieder jaar keurig netjes het jaarverslag maakt, een kascommissie heeft en de functies binnen het bestuur omschreven staan en daar ook naar wordt gehandeld is er op dit moment geen directe aanleiding om ineens met deze wet aan de slag te gaan om wijzigingen in statuten en/of ons functioneren aan te brengen. Het bestuur zal wel alert blijven indien er op enig moment aanpassingen moeten worden gedaan.

Indien er echter sprake is van eventuele verplichte statutenaanpassingen dan is daar nog tot 1 juli 2026 gelegenheid voor. Het Hoofdbestuur van de KMTP/Groei en Bloei in Zoetermeer zal hierin dan voor alle afdelingen het voortouw nemen en op tijd richtlijnen verstrekken wat er dan dient te worden gedaan.

Chrit Hovens, voorzitter.