Noord-Limburg

28 september 2023: Oplossingen voor actuele ziekten en plagen in bomen

Henry Kuppen hield een uiterst boeiende lezing over ziekten en plagen in bomen. Hij schonk aandacht aan enkele specifieke ziekten en plagen bij veel voorkomende bomen.
Hij plaatste dit in een breder kader door in te gaan op de gevolgen van invasieve exoten en het grootschalig planten van vegetatief vermeerderde bomen(klonen) in plaats van genetisch gevarieerdere zaailingen.  Deze gevolgen zijn niet gunstig en het kan anders. Hij hield een pleidooi om een betere balans te krijgen in biodiversiteit. Dat vergt een verandering in het gedrag van de mens en de overheid. Daarbij staat de mens niet boven het ecosysteem, maar is daar een onderdeel van.

Het was zowel voor de geïnteresseerde leek als voor de professional zeer interessant.

Het was dan ook verheugend dat er naast veel leden ook enkele medewerkers van de groenvoorziening van de gemeente Horst aan de Maas Horst aanwezig waren. (Zie foto)

Zijn blog www.henrykuppen.nl is aanrader om kennis van te nemen.

Foto's