Noord-Limburg

9 september 2023; Seizoensopening rozenkwekerij Bruinen Venlo

Elk jaar openen we het seizoen met een bedrijfsexcursie. Dit jaar bezochten we op 9 september de snijrozen- en Virburnum kwekerij van Hans Bruinen in Venlo.
Zo’n 20 deelnemers trotseerden de hitte en waren om 2 uur in de middag aanwezig om deel te nemen deze Groei & Bloei activiteit. Ans Coppus vertegenwoordigde het bestuur en ontving de deelnemers met koffie en vlaai. Na een inleidend verhaal van de gastheer werden we rondgeleid door de werkruimtes, kassen en buitenkwekerij. Afsluitend werden we in de gelegenheid gesteld om informeel na te praten.

Het bedrijf is in 1979 als groentekwekerij opgericht door de vader van de huidige eigenaar. In 1987 is men overgestapt op het kweken van rozen. In 2002 heeft Hans Bruinen het 2 ha grote bedrijf overgenomen van zijn ouders.
Om kwalitatief goede rozen te kunnen kweken is het noodzakelijk om in de wintermaanden kunstmatig te belichten en het gewas, ook in de zomer, zo nodig droog te stoken. Voor de belichting maakt men op dit moment gebruik van SON+ lampen. De elektriciteit daarvoor wordt opgewekt door een aardgasgenerator van 600 KWh en een aardgasgenerator van 300 KWh. Daarbij komt veel restwarmte vrij die gebruikt wordt om de kassen te verwarmen en om in de wintermaanden Virburnum opulus (sneeuwbal) te trekken. Op deze manier komt men op een rendement van ongeveer 90%.
In deze onzekere tijden betreffende energie wordt er volop nagedacht over de toekomst. Op dit moment heeft men nog een lopend energiecontract tot 2026 en profiteert men van gunstige energietarieven. Voor in de toekomst wordt bijvoorbeeld nagedacht over het vervangen van een deel van de lampen door LED en het leveren van elektriciteit aan het stroomnet.

80% Van de rozen wordt afgezet via de veiling in Naaldwijk en veiling Rhein-Maas. 20% Wordt particulier verkocht via een verkooploket en een automaat aan de weg. Het sortiment is hierop aangepast. Virburnum wordt zo goed als volledig via de veiling verkocht.

De rozen wordt gekweekt op steenwol. Afhankelijk van het ras zijn ze vermeerderd via stekken en via stek-enten (stenten). De leeftijd van het gewas is erg verschillend. In een aantal gevallen wordt het gewas verjongd door terugsnoeien waardoor het ruim 20 jaar oud kan worden..

De belangrijkste ziekte is meeldauw. Droogstoken is de belangrijkste preventieve maatregel. Spint, bladluis en witte vlieg zijn biologisch goed te bestrijden. Trips kunnen we problemen opleveren. In sommige gevallen is chemische bestrijding de enige oplossing.

De 60.000 Virburnum-planten staan in containerpotten. Het grootste deel van het jaar staan ze buiten op het open veld. Ze worden gesteund met netten. Buiten leggen ze bloemknoppen aan en wordt, o.a. door het moment van bemesten, de kwaliteit bepaald. Tussen 21 oktober en half april worden ze in 4 partijen naar binnen gebracht om te forceren.  Hiervoor zijn zowel buiten als binnen transport-rails aangelegd. De opbrengst van sneeuwbal wordt bepaald door de steellengte en het aantal bloemen per tak.

Samengevat kunnen we stellen dat het een succesvolle excursie was met een enthousiaste ondernemer als gids en 20 geïnteresseerde plantenliefhebbers.

Foto's