Noord-Limburg

26 augustus 2023: Fietsexcursie Maaspark Ooijen-Wanssum

Zaterdag 26 augustus gingen 16  Groei en Bloei leden onder deskundige leiding van dhr. Piet Hoebers het gebied van het Maaspark Ooijen-Wanssum verkennen. Piet had een prachtige fietsroute uitgestippeld van 25 km door dit interessante en natuurrijke landschap.

Onder een stralend zonnetje bezochten we de Maascorridor tussen Broekhuizen-Ooijen-Blitterswijck en Wanssum, waarbij natuurlijk een fijne tussenstop bij de Costa del Maas voor de koffie niet ontbrak. Tijdens de diverse stops onderweg vertelde Piet op boeiende wijze over de historie en het ontstaan van het Maasproject. Met zijn verhelderende uitleg kregen alle Groei en Bloeiers een duidelijk beeld van de ingrepen in het landschap die geleid hebben tot het ontstaan van een veilig en natuurrijk overloopgebied van de Maas.

Na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 zijn er plannen gemaakt om dergelijke grote overstromingen voortaan  te voorkomen. Ongeveer zes jaar geleden - in november 2017 - werd begonnen met de werkzaamheden.  Uitgangspunt is om de rivier meer “ruimte in de breedte” te geven. Voor dit doel was ook het gebied tussen Ooijen en Wanssum zeer geschikt omdat er tussen beide plaatsen in het landschap een langgerekte laagte aanwezig is.

Deze laagte is een restant van een oude Maasloop. Tot de Romeinse Tijd vertakte de Maas zich bij Ooijen in twee stroombeddingen die bij Wanssum weer bij elkaar kwamen. Later is de westelijke tak door aanslibbing en verlanding buiten gebruik geraakt en heeft de waterafvoer zich helemaal naar de oostelijk tak verlegd.Door de drooggevallen westelijke tak de Oude Maasarm genoemd uit te diepen, kan bij extreme hoge waterstand enorm veel water in  deze 10 km lange slenk worden opgevangen. Volgens de berekeningen zouden de graafwerkzaamheden er in moeten resulteren dat - bij eenzelfde waterafvoer als in de jaren ’90 van de vorige eeuw – het hoogwaterpeil bij Ooijen 37 cm lager zou uitkomen. In juli van 2021 is in de praktijk gebleken dat deze aanname bleek te kloppen.

De waterkundige ingrepen worden gecombineerd met het ontwikkelen van een groot natuurgebied, Maaspark Ooijen-Wanssum geheten. In dit Maaspark kan de natuur zijn vrije gang gaan. Om het gebied open te houden worden er grote grazers ingezet. Voor de realisatie van dit omvangrijk project moesten onder meer miljoenen m3 grond worden verplaatst, dijken worden aangelegd,  broekbossen worden gerooid, bruggen worden gebouwd en woningen worden gesloopt.

Enthousiast over deze excursie keerden de deelnemers vervolgens terug naar het beginpunt in Broekhuizen.