Noord-Limburg

 
    Groei & Bloei is een landelijke vereniging voor tuinliefhebbers. Regionale afdelingen verzorgen groene activiteiten als lezingen, excursies,
    workshops, tuinreizen, plantenruilbeurzen, cursussen en 
bloemschikken. 
   
    Het werkgebied van de afdeling Midden-Limburg ligt tussen Beesel en Bergen aan beide zijden van de Maas.

    Leden ontvangen 10 keer per jaar het landelijke tuinblad “Groei & Bloei” en 4 keer per jaar het afdelingsblad “Groenwijzer”.
    Desgewenst ontvangen geïnteresseerden vóór elke activiteit een Digitale Nieuwsbrief.

    Voor leden van Groei & Bloei en hun familieleden zijn de meeste bijeenkomsten gratis.
    Van niet leden wordt een bijdrage van €5,- per activiteit gevraagd.